zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senacka komisja finansów przyjęła poprawki do budżetu

16:17, 21.02.2020;   autor: akune;   źródło: PAP

Dziesięć poprawek zmieniających ustawę budżetową zarekomendowała w piątek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Wśród nich jest m.in. propozycja przekazania blisko 2 mld zł na onkologię oraz przywrócenie Senatowi funduszy na działalność związaną z Polonią.


Podziel się:   Więcej

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zajmowała się w piątek poprawkami do ustawy budżetowej.

Uznanie komisji budżetu znalazła poprawka Komisji Zdrowia, która wniosła o przeznaczenie 1,95 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych. Podobnie, komisja zarekomendowała przyjęcie poprawki Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji, która zaproponowała zwiększenia subwencji oświatowej o 4 mld 605 mln zł, tłumacząc to niedoszacowaniem kosztów podwyżek płac dla nauczycieli.

Pozytywne rekomendacje uzyskały też poprawka Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej dotycząca zmniejszenia wydatków Instytutu Pamięci Narodowej o 25 mln zł i wydatków na Wojska Obrony Terytorialnej o 50 mln zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o 75 mln zł dotacji na pomoc rozwojową. Inne poparte przez komisję poprawki zwiększają dotację dla Europejskiego Centrum Solidarności o 3 mln zł oraz przeznaczają 5 mln zł na działalność Państwowej Inspekcji Pracy.

Komisja budżetu opowiedziała się także za przyjęciem trzech poprawek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Wniosła ona o zwiększenie budżetu kancelarii Senatu o 7 mln 400 tys. zł, przywrócenie Senatowi środków przeznaczonych na działalność polonijną i zwiększenie budżetu RPO.


Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zarekomendowała również poprawki kierujące dodatkowe fundusze dla samorządów, na terenie których 50 proc. powierzchni jest zajmowane przez parki narodowe i rezerwaty oraz na walkę ze smogiem.

Pozytywnej opinii komisji nie uzyskała natomiast poprawka Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, która wniosła o zwiększenie budżetu Urzędu Regulacji Energetyki o 2,5 mln zł kosztem Prokuratorii Generalnej. Odrzucony został też wniosek senatorów PiS o przyjęcie ustawy budżetowej w całości bez poprawek.


Senacka komisja zapozna się ze sprawozdaniami komisji branżowych ws. budżetu na 2020 r.
Inflacja na poziomie 2,5 proc.

Ustawa budżetowa na 2020 r. została uchwalona przez Sejm 14 lutego. Założono, że w tym roku PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet na 2020 r. spełnia kryteria deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Według rządu ustawa przewiduje środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500 plus (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów; podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.; wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu „Dobry start”; wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem "Za życiem"; program „Mama4+”; waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł. Wzrosnąć ma również najniższa emerytura do 1200 zł. Rząd szacuje, że wzrost emerytur kosztować będzie ok. 8,7 mld zł.

Wśród wydatków znalazły się także: program „Senior+”; wyższe wydatki na obronę narodową (o ok. 5 mld zł środków więcej niż w 2019 r.); wzrost płac w budżetówce; inwestycje kolejowe i drogowe; realizacja zadań finansowanych Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.W przyszłym tygodniu Senat zajmie się projektem budżetu na 2020 r.

Kalendarz transmisji

Kwiecień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30   
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych