zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senacka komisja kultury za odrzuceniem sprawozdań z działalności RMN i KRRiT w 2019 r.

21:56, 30.06.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Senacka komisja kultury zagłosowała podczas wtorkowego posiedzenia za odrzuceniem informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 r. oraz sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 r.


Podziel się:   Więcej

sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 r. Jak czytamy w sprawozdaniu, „Rada Mediów Narodowych jego organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej”.

Członek RMN Juliusz Braun, który – jak mówił – głosował przeciwko przyjęciu przez RMN sprawozdania o działalności za 2019 r., zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do ustawy o Radzie Mediów Narodowych napisano, że „ma ona gwarantować transparentność podejmowania decyzji”. A jak powiedział, faktycznie zasady podejmowania przez radę decyzji w sprawach personalnych, można zapisać w dwóch zdaniach: „rada powołuje w skład organów spółek osoby wskazane przez pana przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego. Tryb powoływania określany jest przez pana przewodniczącego Czabańskiego”.

Braun podał przykład, „kiedy osoba wskazana przez pana przewodniczącego Czabańskiego nie otrzymała w głosowaniu na posiedzeniu trzech głosów i głosowanie nie dało rozstrzygnięcia”. – Po zakończeniu posiedzenia pan przewodniczący zgłosił ponownie tego samego kandydata, zarządził głosowanie korespondencyjne, w którym pan Rosiński otrzymał już wymagane trzy głosy i został prezesem radia we Wrocławiu – opowiadał.

Mówił, że „rada całkowicie odeszła od zapowiadanego na początku prowadzenia konkursów na stanowiska członków zarządów”. Poinformował, że ta sprawa była poruszana przez niego oraz przez członka RMN Grzegorza Podżornego. Braun dodał, że „nigdy więcej takie konkursy nie zostały zorganizowane, a część decyzji podejmowanych jest bez jakiekolwiek rozmowy ze zgłoszonym kandydatem”.
Uchwały podjęte w 2019 r. przez RMN zostały dołączone do Informacji o jej działalności. Braun powiedział, że decyzja o liczebności zarządów spółek medialnych dostosowywana jest do bieżących decyzji personalnych. Podał, w informacji o działalności RMN za 2019 r. można znaleźć zdanie: „następnie RMN podjęła uchwały dostosowujące liczebność zarządów spółek do dokonanych uprzednio zmian spółek zarządów”.

Tę kwestię poruszała również podczas posiedzenia przewodnicząca komisji Barbara Zdrojewska (KO), która pytała, w jaki sposób podejmowane są decyzje personalne poza głosowaniem, bez konkursu.

Braun powiedział również, że przewodniczący Czabański od wielu miesięcy nie poddał pod głosowanie wniosków złożonych przez niego oraz Podżornego o możliwości zwołania posiedzenia RMN na wniosek minimum dwóch członków Rady oraz wniosku, który proponuje, aby w porządku obrad umieszczane były wnioski zgłaszane przez minimum dwóch członków rady.

Braun mówił, że RMN „tak naprawdę nie prowadzi działań kontrolnych, a tylko otrzymuje kwartalne informacje o sytuacji finansowo-programowej spółek”. – Ja składałem wniosek, żeby te sprawozdania były oceniane przez ekspertów, ale rada uznała, że takiej potrzeby nie ma. Działania władz spółek medialnych nie są przedmiotem systematycznej analizy poza sytuacją, kiedy pada wniosek o odwołanie – podał.

Senator Barbara Borys-Damięcka (KO) przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu senackiej komisji kultury, które odbyło się 16 czerwca komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą dot. przywrócenia kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która zakłada m.in. zniesienie Rady Mediów Narodowych. – Uważam, że jak najszybciej należy rozpocząć i zakończyć proces likwidacji – dodała.
Sprawozdanie KRRiT z działalności w 2019 r.

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrywała również sprawozdanie KRRiT z działalności w 2019 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 r. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski poinformował, że w ub.r. „dość istotną część działalności” Rady stanowiła „praca nad przygotowaniem założeń do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji ze względu na implementację dyrektywy audiowizualnej”. „Ta dyrektywa została znowelizowana, a implementacja musi być przedstawiana przez państwa członkowskie do 19 września br.” – przypomniał.

Dodał, że „nowa dyrektywa nakłada nowe obowiązki dla platform udostępniających pliki video”. „To są takie platformy jak chociażby YouTube. Platformy te będą miały zapewniać ochronę odbiorców małoletnich z uwagi na wiek oraz ochronę wszystkich odbiorców przed treściami takimi, jak nawoływanie do przemocy, nienawiści, działań terrorystycznych, rasizmu, ksenofobii, pornografii dziecięcej” – powiedział przewodniczący KRRiT.

Według Kołodziejskiego, KRRiT „pracowała także bardzo intensywnie nad postulatami zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, które wynikały z dotychczasowych doświadczeń, z interpretacji, ze zmian innych aktów prawnych, zmian technologii”. „Te propozycje to szereg mniejszych lub większych poprawek, które połączyliśmy w jeden pakiet i nazwaliśmy ustawą czyszczącą” – wyjaśnił.

Jak podkreślił, KRRiT powinna „być istotnym czy decydującym ogniwem w trybie wyboru władz mediów publicznych, co nie jest równoznaczne z postulatem rozwiązania Rady Mediów Narodowych”. „Naszym postulatem, który zawarliśmy w ustawie czyszczącej, jest to, że KRRiT powinna być istotnym czy też najważniejszym decydującym elementem w procesie szczegółowej formuły rozwiązania tego postulatu” – powiedział przewodniczący KRRiT.

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31  
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych