zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senacka komisja nie wniosła poprawek do noweli dot. podatku od spadków i darowizn

12:41, 23.09.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej nie wniosła w środę poprawek do ustawy poszerzającej krąg uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Zostaną nim objęci m.in. wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.


Podziel się:   Więcej

Chodzi o uchwaloną przez Sejm 17 września nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Podczas posiedzenia komisji, senatorowie nie mieli uwag do uchwalonych przepisów, także nie wnieśli poprawek.

W myśl nowych przepisów o podatku od spadków i darowizn zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny przysługuje osobom, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Nowe rozwiązania obejmują rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Sejm przegłosował zmiany dotyczące usługi Twój e-PIT