zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senacka komisja proponuje poprawki do ustawy o otwartych danych

18:09, 03.08.2021;   autor: kawi;   źródło: PAP

Senacka Komisja Infrastruktury zaproponowała we wtorek wniesienie poprawek do ustawy o otwartych danych, w tym poprawkę zmierzającą do uniknięcia ewentualnych problemów interpretacyjnych w zakresie przekazywania danych.


Podziel się:   Więcej

Senatorowie proponują też uwzględnienie w ustawie Polskich Linii Kolejowych, aby zarządca kolejowej infrastruktury miał udostępniać dane sektora publicznego do ponownego wykorzystania.

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ma ułatwić i zwiększyć ponowne wykorzystanie danych publicznych, np. do tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Nowe przepisy mają też dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej.

Głównym celem ustawy jest zwiększenie podaży otwartych danych i stworzenie optymalnego otoczenia regulacyjnego dla efektywnego wykorzystania informacji sektora publicznego z korzyścią dla innowacyjności gospodarki i jakości życia społeczeństwa.

Chodzi o to, że - jak napisano w uzasadnieniu do ustawy - sektor publiczny posiada w wielu obszarach duże ilości wartościowych zasobów, np. dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe.

Senacka komisja przyjęła poprawki do ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych
Według autorów nowych przepisów, informacje te mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki. Po zmianach więcej danych będzie mogło zostać wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego (np. na wypadek epidemii).

Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie kategorii danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Chodzi np. o dane geoprzestrzenne, meteorologiczne czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności. Po wejściu w życie ustawy dane te będą musiały być udostępniane - co do zasady - bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).

Przepisy przewidują też, że podmioty zobowiązane będą musiały udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API. Do danych dynamicznych, tj. danych podlegających częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym - w szczególności ze względu na ich zmienność lub szybką dezaktualizację - mogą należeć np.: dane środowiskowe, dane wygenerowane przez czujniki czy dane o ruchu.

Zgodnie z ustawą ponownym wykorzystywaniem objęte mają zostać także dane badawcze w zakresie, w jakim dane te zostały wytworzone lub zgromadzone w ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Danymi badawczymi mogą być np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie.

Senackie komisje nie wniosły poprawek do noweli dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa

Kalendarz transmisji

Wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30   
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych