zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senacka komisja przeciw zmianom dot. wyborów w tarczy antykryzysowej

15:57, 30.03.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Senacka komisja budżetu i finansów zarekomendowała wykreślenie z noweli ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 zmian w kodeksie wyborczym i dotyczących Rady Dialogu Społecznego. Jak oceniła Jadwiga Emilewicz, dziś trudno wyobrazić sobie możliwość przeprowadzenia wyborów.


Podziel się:   Więcej

Komisja zajmowała się w poniedziałek uchwalonymi w sobotę przez Sejm ustawami: o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; nowelizacją ustawy o systemie instytucji rozwoju, która rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju.

Do pierwszej z ustaw przyjęto niespełna 30 poprawek, większość z nich to zmiany redakcyjne i doprecyzowujące. Oprócz tego Komisja zarekomendowała m.in. wykreślenie zmiany dotyczącej przeprowadzenia wyborów i Rady Dialogu Społecznego.

Jak wskazywał przedstawiciel biura legislacyjnego Senatu wprowadzenie przez Sejm rozwiązań dotyczących Kodeksu wyborczego i Rady Dialogu Społecznego naruszyło m.in. tryb uchwalania ustaw. Wyjaśnił, że doszło też do naruszenia art. 119 Konstytucji RP, który przewiduje, iż Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach.

W Sejmie o rządowym projekcie tarczy antykryzysowej
Obecna na Komisji minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, pytana o stanowisko rzędu w tej sprawie opowiedziała, że „(...) możliwość przeprowadzenia wyborów prezydenckich w czasie wynikającym z Konstytucji jest dalece trudna do wyobrażenia sobie dzisiaj”. Minister zaznaczyła, że poprawka dotycząca Kodeksu wyborczego została zgłoszona przez posłów.

Senatorowie na komisji przyjęli ponadto poprawki zgłoszone przez stronę rządową w tym m.in dotyczące wykreślenia zapisu o zabezpieczeniu w postaci weksla dla mikro i małych firm. Kolejna przyjęta poprawka rządowa dotyczyła dalszego uelastycznienia zasad uruchamiania pomocy publicznej po decyzji Komisji Europejskiej.

– Jest to poprawka, której nie zdążyliśmy złożyć podczas prac w Sejmie, ponieważ dopiero w piątek po godzinie 17 dotarła do nas decyzja KE o dalszym uelastycznieniu zasad uruchamiania pomocy publicznej – wyjaśniła Emilewicz.

Jak mówiła w Senacie szefowa resortu rozwoju, im większe obostrzenia edpidemiczne, tym większe skutki dla gospodarki. Wymieniła szereg działań zawartych w ustawach, które mają owe skutki gospodarcze ograniczyć.

Sejm przyjął zmiany w Regulaminie Sejmu. Umożliwiają posłom głosowania zdalne
W szczególności wskazała na poprawę płynności firm i zniesienie szeregu barier biurokratycznych, czy nowych obowiązków administracyjnych.

– Wprowadzamy możliwość automatycznego przedłużenia bądź wznowienia kredytów obrotowych dla MŚP – powiedziała.

Jak zaznaczyła, oznacza to, że poluzowane zostaną reguły wynikające z prawa bankowego w zakresie oceny zdolności kredytowej podmiotów. Teraz banki będą mogły wznawiać te kredyty bez badania stanu na dzień, w którym przedsiębiorca się zgłosi.

Dodała, że jednocześnie ustalona została maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych, żeby zapobiegać sytuacji, gdy w trakcie i po epidemii, przy dużym zapotrzebowaniu na płynność, ktoś chciałby wykorzystać sytuację do szybkiego zarobku. Jak tłumaczyła, chodzi o to, „żeby zapobiegać praktykom lichwiarskim, stąd ta maksymalna wysokość kosztów odsetkowych”.

Szefowa resortu rozwoju wskazała również w poniedziałek, na podniesienie limitów zwolnień podatków od osób fizycznych. A z działań chroniących rynek pracy wymieniła m.in. odroczenie płatności składek na ZUS, a dla dużych firm wprowadzenie m.in. tzw. postojowego.

Rządowy projekt dot. zmian w ochronie zdrowia w związku z COVID-19 w Sejmie
Przewodniczący Komisji budżetu i finansów publicznych senator Kazimierz Kleina na zakończenie posiedzenia Komisji, na której przyjęto też dwie poprawki o charakterze legislacyjnym do nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju, która rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, zapowiedział możliwość zgłoszenia dalszych poprawek do tarczy antykryzysowej na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Sejm uchwalił w sobotę ustawę wspierającą firmy w związku z epidemią koronawirusa. Ustawa m.in. zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez 3 miesiące, przewiduje także wypłacanie świadczenia postojowego.

Założenia ustawy

W ustawie zawarto m.in. zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla pracujących w mikrofirmach zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego 2020 r., a także osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3–krotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r.

Przewiduje się także wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie do około 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych, a także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Wśród przyjętych przez Sejm poprawek do specustawy znalazła się zmiana Kodeksu wyborczego, umożliwiająca głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60–letnim, a także zmiana ustawy o RDS, umożliwiająca premierowi dokonywanie zmian w Radzie.

Nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju rozszerza kompetencje PFR dotyczące wsparcia przedsiębiorców w związku z koronawirusem. Ustawa zakłada rozszerzenie możliwości finansowania i zakresu działania PFR, tak by Rada Ministrów mogła mu powierzyć realizację programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego.

Kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się. „Przekraczanie tych norm może być zabójczo niebezpieczne”

Kalendarz transmisji

Czerwiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30     
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych