zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senacka komisja za nowelizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym

19:09, 19.01.2022;   autor: kawi;   źródło: PAP

Senacka komisja poparła w środę nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Nowela zakłada m.in. podwyższenie świadczenia integracyjnego, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej i rezygnację z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich.


Podziel się:   Więcej

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyła uchwaloną przez Sejm w ubiegłym tygodniu nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Przygotowane przez resort rodziny rozwiązania mają w szczególności zachęcić osobę wykluczoną społecznie do podjęcia aktywnych działań przez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez centra integracji społecznej (CIS). Ma to na celu zdobycie kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed omawiając wprowadzane zmiany zaznaczył, że ustawa o zatrudnieniu socjalnym została uchwalona 17 lat temu i w związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarcza wymaga nowelizacji. Podkreślił, że przedstawiona regulacja realizuje postulaty środowisk zajmujących się zatrudnieniem socjalnym.

Komisja finansów przeciw poprawkom Senatu do ustawy budżetowej na 2022 r.
Wiceminister przypomniał, że na etapie prac w Sejmie do noweli wprowadzono poprawki. Jedna z nich zakłada, że próg dochodowy uprawniający do tzw. 500 plus dla osób niepełnosprawnych będzie podnoszony co roku wskaźnikiem waloryzacji rent i emerytur. - Obecnie w ustawie zapisana jest konkretna kwota (progu dochodowego), więc przy podniesieniu najniższej emerytury, świadczenie uzupełniające byłoby niższe (zgodnie z mechanizmem złotówka za złotówkę - PAP). Stąd wprowadzamy mechanizm waloryzacyjny - wyjaśnił Szwed.

Kolejna poprawka, o której wspomniał wiceszef MRiPS, dotyczy wydłużenia funkcjonowania polskiego bonu turystycznego do końca grudnia 2022 r.
Biuro legislacyjne Senatu miało zastrzeżenia co do trybu postępowania ustawodawczego na etapie prac sejmowych, kiedy to na komisji polityki społecznej i rodziny, w następstwie poprawek, dokonano rozszerzenia pierwotnego zakresu projektu ustawy. Jak tłumaczyli przedstawiciele senackiego biura, jest wątpliwość, czy zmiany dotyczące m.in. 500 plus dla osób niesamodzielnych i bonu turystycznego zostały wprowadzone do ustawy zgodnie z konstytucyjnym trybem trzech czytań oraz procedury inicjatywy ustawodawczej. Zdaniem biura, zmiany te powinny być przedmiotem osobnej inicjatywy ustawodawczej.
Wiceprzewodnicząca komisji Magdalena Kochan (KO) odnosząc się do sposobu wprowadzenia dodatkowych zmian stwierdziła, że w jakimś sensie są one związane z omawianą ustawą, gdyż poprawiają sytuację osób niesamodzielnych. Senator podkreśliła, że wprowadzone rozwiązania są korzystne społecznie, dlatego nie będzie zastrzegać sposobu ich procedowania.

Senator PiS Ryszard Majer złożył wniosek o przyjęcie noweli bez poprawek. Opowiedziało się za nim czterech senatorów, czterech wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Nowela przewiduje m.in. podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa CIS-u, włącznie z okresem próbnym.

Wydłużony ma zostać okres niezdolności do pracy wskutek choroby z 14 do 21 dni, za które przysługuje świadczenie integracyjne pomniejszone o 1/40 za każdy dzień niezdolności.
Górny limit premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS, ma być podwyższony do wysokości 100 proc. świadczenia integracyjnego (obecnie do 50 proc.).

Zmiany dotyczą też funkcjonowania centrów. Są to m.in. rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do uczestnictwa w zajęciach w CIS, umożliwienie zakładania Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej przez spółdzielnie socjalne zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych czy umożliwienie otrzymania od marszałka województwa dotacji w przypadku rozbudowy centrum bądź stworzenia warsztatu w innej gminie. Obecnie taka dotacja jest tylko na wyposażenie.
Kolejna zmiana dotyczy uelastycznienia czasu pobytu w CIS. W myśl dotychczasowych przepisów czas dziennego uczestnictwa w CIS wynosi przynajmniej 6 godzin dziennie. Nowela umożliwia większą swobodę, ograniczając się do wskazania tygodniowego czasu pobytu w CIS do minimum 30 godzin, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie może on też być dłuższy niż 40 godzin. Regulacja przewiduje również możliwość przedłużenia okresu uczestnictwa w CIS.

Ponadto przyznane mają zostać dodatkowe dni wolne od zajęć, łącznie 12, z zachowaniem świadczenia integracyjnego (obecnie 6 dni).

W ramach zatrudnienia wspieranego, przy skierowaniu do pracy, przewidziane jest skrócenie okresu zatrudnienia uczestnika lub absolwenta CIS lub KIS do 6 miesięcy z refundacją części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne (obecnie 12 miesięcy; 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką przez 3 miesiące, 80 proc. kolejne 3 miesiące i 60 proc. w następnych 6 miesiącach).
Kolejną zmianą jest przyznanie wojewodzie uprawnień nadzorczych nad Centrami Integracji Społecznej wraz z przyznaniem odpowiednich instrumentów nadzorczych - takich, jak wezwanie do złożenia stosownych wyjaśnień oraz wezwanie do zaniechania lub usunięcia nieprawidłowości.

Większość przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W Senacie od czwartku ustawy: o ochronie odbiorców gazu i obniżająca VAT

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31     
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych