zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senacka komisja za przyjęciem ponad 100 poprawek do budżetu na 2021 r.

14:11, 12.01.2021;   autor: akune;   źródło: PAP

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyła we wtorek 113 poprawek do budżetu państwa na 2021 r., pozytywnie opiniując 110 z nich. Dotyczą one m.in. zwiększenia wydatków dla medyków walczących z COVID-19, podwyżek dla nauczycieli i inwestycji lokalnych.


Podziel się:   Więcej

Podczas wtorkowego posiedzenia senacka komisja zarekomendowała wysokiej izbie przyjęcie 110 poprawek z 113; dwie z nich były alternatywne. Jedna z poprawek nie uzyskała poparcia komisji. Dotyczyła ona zwiększenia dotacji dla NFZ o 5 mld 150 mln zł, kosztem zmniejszenia wydatków na obronę narodową w wysokości 4 mld 712 mln oraz rezerwy celowej na zadania w obszarze zdrowia o 438 mln zł.

Komisja poparła we wtorek 20 poprawek, których przyjęcie zarekomendowała wysokiej izbie dzień wcześniej. Pozostałe poprawki, zgłoszone przez senatorów podczas prac plenarnych, dotyczyły głównie przedsięwzięć lokalnych - m.in. modernizacji i budowy dróg, wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych, szpitali.

Podczas wtorkowego posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych został wycofany wniosek o przyjęcie ustawy budżetowej na 2021 r. bez poprawek. Zgłosił go wcześniej senator PiS Grzegorz Bierecki, który argumentował, że poprawki zgłoszone przez większość są niemożliwe do zrealizowania bez podnoszenia podatków.


Senat będzie głosował nad ustawą budżetową na 2021 r.
Pozytywne poparcie komisji i rządu otrzymały m.in. poprawki zmierzające do uwzględnienia w ustawie nowych trzech programów wieloletnich - m.in. Senior+ na lata 2021-2025, a także dotyczących integracji społecznej i obywatelskiej Romów w latach 2021-2030 czy wymiany m.in. 48 silników w latach 2021-2025 w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Komisja zgodziła się też przeznaczyć 300 mln zł na zakup nie tylko pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, ale także usługi dostępu do internetu.

Wśród poprawek, które wcześniej uzyskały pozytywną opinię komisji, a we wtorek ponownie zostały zaakceptowane, są te rekomendujące m.in. przeznaczenie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla wszystkich, nie tylko skierowanych przez wojewodów, pracowników podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Inne dotyczą zwiększenia o 2,5 mld zł środków na podwyżki dla nauczycieli i przeznaczenia 1 mld 950 mln zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.


Senat: ustawa budżetowa na 2021 r. wraca do komisji
Poparcie komisji uzyskało także zwiększenie o 738 tys. zł wydatków bieżących Kancelarii Senatu głównie na remonty w budynkach administrowanych przez kancelarię; przekazanie 3 mln zł Europejskiemu Centrum Solidarności, przeznaczenie 3,3 mln zł dla Rzecznika Praw Obywatelskich, przekazanie 80 mln zł na dofinansowanie zadań w zakresie dotyczącym epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych.

Senatorowie byli też za skreśleniem przepisu, przyznającego Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji obligacje Skarbu Państwa o wartości 1 mld 950 mln zł, a także za przekazaniem 10 mln zł na pomoc dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz pomoc dla osób represjonowanych przez rząd Białorusi.

Zgodzili się również na przeznaczenie 100 mln zł dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 100 mln zł na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), utworzenie programu wieloletniego „Funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich”, z kwotą dotacji i subwencji 22 mln zł, przekazanie 30 mln zł na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, a także przeznaczenie 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19, a 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą.


Senat zajmie się m.in. ustawą budżetową na 2021 r.
Senatorowie opowiedzieli się także za zwiększeniem o 7 mln zł wydatków na drogi publiczne z przeznaczeniem na przebudowę układu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 13; wydatków bieżących Państwowej Inspekcji Pracy o 5 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę ogólnej rezerwy budżetowej.

Inne zarekomendowane poprawki dotyczyły m.in. budowy przejazdu nad torami kolejowymi w Szczecinie, czy zwiększenia dotacji i subwencji dla województwa warmińsko-mazurskiego na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami o 2 mln zł.

Poparcie komisji uzyskały także poprawki dotyczące m.in. zmniejszenia emisji CO2 poprzez poprawę efektywności energetycznej w zabytkowym budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu z kwotą dotacji subwencji 6 mln 500 tys. zł; utworzenia rezerwy na budowę zbiornika retencyjnego w Elblągu (10 mln zł); rozbudowy i modernizacji portu morskiego w Elblągu (20 mln zł); budowy mostu na Odrze w miejscowości Kostrzyn (30 mln zł); budowy obwodnicy Nowej Soli III etap (20 mln zł); przebudowy przejścia podziemnego kolejowego w Tychach. Tegoroczny budżet w wersji przygotowanej przez rząd i przyjętej przez Sejm przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.


PiS za projektem budżetu na 2021 r.; krytyka opozycji

Kalendarz transmisji

Styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych