zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senackie komisje bez poprawek do ustawy o połączeniach autobusowych

21:26, 23.05.2019;   autor: akune;   źródło: PAP

Senackie komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej nie zaproponowały poprawek do ustawy o przywracaniu połączeń autobusowych.


Podziel się:   Więcej

Podczas czwartkowego posiedzenia połączonych komisji wiceminister infrastruktury Rafał Weber rekomendował senatorom przyjęcie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych bez poprawek. Przekonywał, że „jest ona przełomowa i ma charakter cywilizacyjny".

Dodał, że z danych resortu infrastruktury wynika, że „w 2015 r. aż 20 proc. sołectw nie posiadało transportu zbiorowego, dziś nieoficjalne dane mówią, że jest to już 27-28 proc.”. – Tą ustawą chcemy zlikwidować białe plamy” – powiedział.

Senatorowie opozycji, w tym wiceprzewodniczący komisji Piotr Zientarski (PO), wskazywali na zbyt szybkie prace legislacyjne i brak konsultacji społecznych. Zgłosili pięć poprawek, w tym m.in. o uwzględnienie w ustawie Związków Metropolitalnych oraz o zmianę źródeł finansowania Funduszu.

Wiceminister Weber negatywnie odniósł się do poprawek zgłoszonych przez senatorów PO.


Rzeczniczka rządu: Likwidujemy białe plamy na mapie połączeń autobusowych
Poprawki do ustawy

Obecny na posiedzeniu komisji przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski zaznaczył, że w opinii, którą przygotowało Biuro nie proponuje żadnych zmian, które miałyby merytoryczny charakter.

– Raczej sprowadza się to do tego, żeby napisać tę ustawę zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, dobrymi praktykami legislacyjnymi i rekomendacjami wypracowanymi przez szefostwo biur legislacyjnych Kancelarii Sejmu i Senatu i Rządowego Centrum Legislacji w 2011 r. – dodał.

Odrzucone poprawki autorstwa senatorów PO do ustawy będą dalej procedowane, jako wnioski mniejszości.


Sejmowa debata nt. przywracania połączeń autobusowych
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dotyczy przywrócenia zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach, co zapowiedzieli na lutowej konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki w ramach pięciu propozycji programowych, tzw. nowej piątki PiS.

Według autorów ustawy dofinansowanie z Funduszu ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących, od co najmniej trzech miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu ustawy w życie. Odtwarzanie zlikwidowanych połączeń ma odbywać się we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Jednocześnie - jak uzasadniono projekt - nowy Fundusz wraz z Funduszem Dróg Samorządowych (odpowiadającym za budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych) będą stanowić dwa filary przywracania transportu lokalnego.

Jak wynika z ustawy, Fundusz będzie państwowym funduszem celowym - jego dysponentem będzie minister do spraw transportu. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie prowadził obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł (począwszy od 2020 r. do 2028 r.).

Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra ma obowiązywać do końca 2021 r. - zakłada projekt. Po tej dacie dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Powinno to zachęcać do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, tam gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne. Samorząd terytorialny będzie musiał dopłacić do kwoty deficytu danego przewozu - nie mniej niż 10 proc. środków własnych.

Ustawa ma obowiązywać po miesiącu od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.


Będzie przywracanie połączeń autobusowych. Sejm przyjął ustawę

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31  
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych