zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senat przegłosował ustawę budżetową wraz z poprawkami

20:59, 27.02.2020;   autor: akune;   źródło: PAP

Przeznaczenie ponad 1,9 mld zł na zwalczanie chorób onkologicznych, zwiększenie o 4,6 mld zł subwencji oświatowej, czy dodatkowy miliard złotych na walkę ze smogiem – to jedne z najważniejszych poprawek, jakie w czwartek do ustawy budżetowej na 2020 r. zaproponował Senat.


Podziel się:   Więcej

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 52 senatorów, dwóch było przeciw, a 42 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa budżetowa trafi ponownie pod obrady Sejmu.

Jeszcze przed głosowaniem przewodniczący senackiej komisji finansów senator Kazimierz Kleina (KO) poinformował, że podczas obrad komisji pojawiły się wątpliwości co do sumarycznych wielkości skutków finansowych, jakie znalazły się we wszystkich poprawkach.

– Łącznie w wyniku poprawek, które uzyskały rekomendację komisji dochody budżet państwa wzrosną o 5 mld 688 mln zł, czyli ok. połowy tego, co wynikało z wyliczeń na posiedzeniu komisji przez pana ministra (finansów – PAP) – przekazał senatorom Kleina.

Dodał, że poprawki, które dotyczą tworzenia rezerw celowych nie przekraczają 5 proc. wartości wszystkich rezerw celowych (21 mld 760 mln zł), jest to zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Grzegorz Bierecki (PiS) mówił z kolei, powołując się na resort finansów, że poprawki zakładały zwiększenie dochodów budżetu o 12 mld zł. "Pan senator (Kazimierz Kleina - PAP) przedstawia 5 mld 680 mln zwiększenia budżetu. Chciałem wysoki Senat poinformować, że minister finansów obecny na posiedzeniu komisji poinformował nas, iż rząd nie widzi możliwości zwiększenia przychodów o taką kwotę" - powiedział senator.

Dodał, że zaproponowane przez KO poprawki zmniejszają m.in. środki na obsługę długu (o 2 mld zł), co uniemożliwi poprawną realizację jego obsługi. Zwrócił uwagę, że poprawki uszczuplają też rezerwę na realizację inwestycji z finansowaniem unijnym (1 mld 700 mln zł). Według Biereckiego może to utrudnić, czy wręcz uniemożliwić, realizację niektórych z nich.

– Dbaliśmy zawsze o stabilność systemu finansów publicznych. Te poprawki, które zostały przedstawione (było ich 104) nie służą stabilności finansów publicznych — podkreślił senator PiS.


Sejm przyjął budżet na 2020 r. bez deficytu95 poprawek senatorów do budżetu na 2020 r.


Jeśli Sejm odrzuci poprawkę do ustawy, Senat będzie szukać pieniędzy na onkologię
W bloku głosowań poparcia nie uzyskał wniosek mniejszości – zgłoszony przez senatorów PiS – o przyjęcie budżetu na 2020 r. Większość uzyskało ok. 100 poprawek jakie do ustawy budżetowej zgłosiła KO.

Najważniejsze z nich zakładały: przeznaczenie ponad 1,9 mld zł na onkologię; zwiększenie o 4,6 mld zł subwencji oświatowej na wynagrodzenia nauczycieli; dodatkowy 1 mld zł na walkę ze smogiem. Senatorowie zaproponowali ponadto, by przesunąć do Kancelarii Senatu 110 mln zł na finansowanie zadań związanych z Polonią.

Senat zgodził się także zwiększyć finansowanie Państwowej Inspekcji Pracy o 5 mln zł, Rzecznika Praw Obywatelskich o 6 mln zł, przeznaczyć blisko 4 mln zł na Europejskie Centrum Solidarności.

Z większych pozycji Senat poparł zmiany zmierzające do zwiększenia o 100 mln zł finansowania walki z ASF, czy zwiększenie o 250 mln zł środków z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego.

Zgodzono się też przeznaczyć 200 mln zł dla gmin, na terenach których znajdują się parki narodowe oraz 137 mln zł na podwyżki dla pracowników administracji sądowej.

Senatorowie poparli ponadto kilkadziesiąt poprawek, które miały charakter lokalny. Chodziło np. o przesunięcie środków na budowę dróg lokalnych, dróg ekspresowych, rewitalizację muzeów, remontów. Poza tym m.in. 70 mln zł na budowę obwodnicy Piły, 15 mln zł na budowę tzw. drogi czerwonej w Gdyni, 10 mln zł na muzeum kolejnictwa w Gnieźnie, 20 mln zł na rewitalizację terenów po zlikwidowanych bydgoskich Zakładach Chemicznych Zachem.

Jedna z poprawek, która nie uzyskała poparcia zakładała przeznaczenie 100 mln zł na pogłębienie toru wodnego do portu w Elblągu i remont samego portu.

Uchwalony przez Sejm budżet na 2020 r. zakłada, że będzie on zrównoważony, czyli że wydatki i dochody państwa będą takie same, po 435,3 mld zł.

W ustawie budżetowej na 2020 r. – uchwalonej przez Sejm 14 lutego – założono, że w tym roku PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet na 2020 r. spełnia kryteria deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Według rządu ustawa przewiduje środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500 plus (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów; podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.; wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu „Dobry start”; wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem „Za życiem”; program „Mama4+”; waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł. Wzrosnąć ma również najniższa emerytura do 1200 zł. Rząd szacuje, że wzrost emerytur kosztować będzie ok. 8,7 mld zł.

Wśród wydatków znalazły się także: program „Senior+”; wyższe wydatki na obronę narodową (o ok. 5 mld zł więcej niż w 2019 r.); wzrost płac w budżetówce; inwestycje kolejowe i drogowe; realizacja zadań finansowanych Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.


W Senacie informacja dot. zagrożenia koronawirusem i głosowanie ws. budżetu

Kalendarz transmisji

Kwiecień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30   
04-04-2020
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych