zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senat przyjął ustawę wraz z poprawkami dot. wyborów prezydenckich 2020

23:46, 01.06.2020;   autor: msies;   źródło: IAR, PAP

Senat przyjął ustawę regulującą zasady przeprowadzenia wyborów prezydenckich wraz z 36 poprawkami. „Za” głosowało 94 senatorów, przeciw był jeden, a czterech wstrzymało się od głosu. Przepisy wprowadzają mieszany tryb wyborów – głos będzie można oddać tradycyjnie w lokalu wyborczym lub – na wniosek – skorzystać z głosowania korespondencyjnego.


Podziel się:   Więcej

Jedna z poprawek przyjęta wraz z ustawą zakłada, że komitety wyborcze będą miały co najmniej 10 dni na zgłoszenie nowego kandydata na prezydenta od dnia ogłoszenia przez marszałka Sejmu terminu wyborów. Inna umożliwia wyrażenie poparcia dla nowych kandydatów elektronicznie poprzez platformę ePUAP. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kandydaci na prezydenta zbierali 100 tys. podpisów niezbędnych do rejestracji w sposób tradycyjny, na papierze.

Senat przyjął także poprawkę, przedłużającą pracy obwodowych komisji wyborczych, które miałyby funkcjonować w godzinach 6-22.

Ponadto przepisy poprawione przez Senat przekazują kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej do zarządzenia, na wniosek ministra zdrowia, przeprowadzenia wyłącznie wyborów korespondencyjnych na terenie gminy, w której doszło do nagłego i znacznego pogorszenia sytuacji epidemicznej, nie później niż 7 dni przed wyborami.

Przyjęto poprawkę, że wyborca głosujący w kraju podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych niezwłocznie po doręczeniu pakietu wyborczego wypełnia kartę do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, adresuje kopertę zwrotną wskazując adres właściwej obwodowej komisji wyborczej i oddaje kopertę zwrotną odpowiednio upoważnionemu pracownikowi Poczty Polskiej albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy.

Teraz ustawa trafi do Sejmu, który może odrzucić poprawki Senatu bezwzględną większością głosów.

Borowski: by wybory nie budziły wątpliwości, powinno się przyjąć senackie poprawki
 
 
 
...
 
Przyjęto również poprawkę dodającą przepis mówiący, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazuje właściwemu organowi gminy w okresie pomiędzy 12 a 2 dniem przed dniem wyborów informację o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Senatorowie przyjęli także poprawkę zgodnie z którą Polacy za granicą musieliby zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do 15 dnia przed dniem wyborów (w wyborach w kraju jest to 12 dni), a z kolei konsul miałby mieć obowiązek wysłania im pakietu wyborczego nie później niż 9 dni, a nie 6, przed dniem wyborów.

Przyjęto również poprawki wprowadzające ułatwienia dla wyborców niepełnosprawnych, głosujących korespondencyjnie - chodzi głównie o nakładki alfabetem Brailla.

Senat zaakceptował też poprawkę, przedłużającą pracę obwodowych komisji wyborczych, które miałyby funkcjonować w godzinach 6-22. Inna poprawka zwiększa minimalną liczbę członków obwodowych komisji wyborczych z 3 do 5.

Kolejna poprawka zakłada podwyższenie limitu wydatków dla "nowego" komitetu wyborczego (nie startującego w wyborach 10 maja) z 50 proc. standardowej kwoty do 75 procent. Jeszcze inna z przyjętych poprawek zakłada, że koszty, które samorządy będą ponosiły w związku z wyborami (przede wszystkim na materiały ochronne dla członków komisji wyborczych) będą zrefinansowane, bo zostaną potraktowane jako zadania zlecone.

Senatorowie przyjęli równiez ocenili poprawkę, w myśl której Sąd Najwyższy będzie miał nie 21, a 16 dni na rozpatrzenie protestów wyborczych i stwierdzenie ważności wyborów.

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31  
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych