zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Senat rozpatrzył nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

19:28, 21.07.2021;   autor: elolc;   źródło: PAP

Senat rozpatrzył w środę nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która przewiduje m.in. rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych i skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia.


Podziel się:   Więcej

Dzień wcześniej senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponowała poprawki do noweli. Jedna z nich, zgłoszona przez senatora PSL Jana Filipa Libickiego, dotyczy możliwości przeliczenia emerytur czerwcowych według nowych zasad osobom, które nabyły prawo do emerytury w czerwcu od 2009 r. do 2019 r.

Kolejna poprawka, autorstwa Magdaleny Kochan (KO), zakłada wyrównanie zaniżonych w poprzednich latach emerytur i rent dla tych osób.

Większości nie uzyskały za to inne poprawki zaproponowane przez Kochan. Senator zapowiedziała zgłoszenie ich jako wniosków mniejszości.

Podczas środowego posiedzenia tłumaczyła, że nowelizacja zawiera dobre zmiany z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych, jednak - jak mówiła - są w niej zawarte także te obciążające niektórych przedsiębiorców.

- Nie możemy się pogodzić z faktem, że jednocześnie w tej samej ustawie właściwie bez względu na przychody spółek obciąża się obowiązkową składką na ubezpieczenia społeczne wspólników spółek komandytowych, ale także jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli tych obywateli, którzy uznali, że mogą się pokusić o start w trudnym rynku pracy, biorąc odpowiedzialność na siebie i muszą w tej chwili odprowadzać składki bez względu na przychody własnych firm. To nie jest dobre rozwiązanie, dlatego proponujemy skreślenie tych rozwiązań z porządku prawnego - powiedziała Kochan.


Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Jak dodała, kolejna poprawka dotyczy wykreślenia przepisów dotyczących przeliczenia i naliczania świadczeń według nowych zasad emerytom z tzw. starego systemu, którzy nadal pracują.

- Emeryt, który otrzymywał emeryturę przeliczaną według starych zasad i który podejmuje się pracy zawodowej winien jednak w końcowym efekcie być rozliczany wedle zasad, kiedy podejmował pracę, kiedy ją kończył i kiedy przechodził na emeryturę - podkreśliła senator KO.

Inna z poprawek - jak mówiła - dotyczy wykreślenia przepisu o skrócenia okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, odnosząc się do tej poprawki zaznaczył, że po ustaniu zasiłku chorobowego będzie możliwość przejścia na świadczenie rehabilitacyjne.

- W 2009 r. wydatki z zakresu zasiłku chorobowego były na poziomie 6 mld zł. W roku 2019 r. było to 11,5 mld zł. To jest stuprocentowy wzrost nakładów na zasiłki chorobowe, nie wliczając zasiłków macierzyńskich. Uważamy, że te zmiany mają racjonalizować kwestie związane z wydatkami - wyjaśnił Szwed.

Wiceminister podkreślił ponadto, że zmiany dotyczące np. wspólników spółek komandytowych wynikają z uchwał Sądu Najwyższego.


Prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wynosi 103,84 proc.
Podczas rozpatrywania tego punktu senatorowie zadecydowali o wprowadzeniu do porządku obrad drugiego czytania projektu nowelizacji tzw. ustawy covidowej.

Jak wyjaśniał sprawozdawca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Jan Filip Libicki, projekt ma na celu wprowadzenie drobnej zmiany, która najpierw została zgłoszona przez Ryszarda Majera (PiS) do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W toku prac komisji uznano jednak, że rozwiązanie wykracza poza materię omawianej nowelizacji. W związku z tym zdecydowano o podjęciu odrębnej inicjatywy senackiej.

- Chodzi o firmy, w których pracownicy zapisują się do Pracowniczych Planów Kapitałowych i są zobowiązane do podpisania stosownej umowy z firmą zarządzającą. Jeśli takiej umowy nie zawarły, to Polski Fundusz Rozwoju poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca im uwagę i przypomina, że powinny taką umowę podpisać. Do tej pory odbywało się to w trybie pisemnym, papierowym. W poprawce chodzi o to, aby mogło się to odbywać przez elektroniczny system ZUS - wyjaśnił Libicki.


Premier: PPK to ważny krok do lepszej emerytury dla wszystkich Polaków
Uchwalona przez Sejm pod koniec czerwca nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych rozwiązuje problem tzw. emerytur czerwcowych poprzez ustalanie emerytury w taki sposób jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Do tej pory przez brak waloryzacji kwartalnej świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe.

Regulacja przewiduje również możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność ta powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Obecnie możliwość ubiegania się o rentę jest ściśle związana z koniecznością opłacania składek, ewentualnie 18 miesięcy od ustania tego okresu.

Uchwalone zmiany przewidują też nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Będą do niego zaliczone zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie, jeżeli przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży.


Rząd zajmie się m.in. projektem noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Nie zmieni się za to długość okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia – wynosi on nadal co do zasady 182 dni (270 w razie niezdolności zaistniałej w okresie ciąży i w przypadku gruźlicy). Skróceniu ulegnie okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia - przyjęto, że nie będzie on dłuższy niż 91 dni (obecnie z takiego zasiłku można korzystać przez 180 dni). Wiceminister rodziny Stanisław Szwed podczas posiedzenia komisji wyjaśniał, że celem tej zmiany jest uszczelnienie systemu.

Nowelizacja ma także wprowadzić obowiązek założenia od 1 stycznia 2023 r. Platformy Usług Elektronicznych przez wszystkich płatników składek.

Wprowadzona ma być możliwość umorzenia, odroczenia lub udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przez ZUS.

Na mocy nowych przepisów ZUS uzyskałby dostęp do elektronicznego centralnego rejestru dotyczącego zezwoleń na pracę cudzoziemców.


Sejm debatował nad projektem waloryzacji emerytur i rent

Kalendarz transmisji

Październik 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31      
02-10-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych