zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senat rozpoczyna obrady. Zajmie się m.in rozszerzeniem programu Rodzina 500 plus

10:08, 08.05.2019;   autor: msies;   źródło: PAP, IAR

Senat rozpoczyna trzydniowe obrady. Senatorowie zajmą się m.in. jedną z propozycji tzw. nowej piątki PiS, czyli rozszerzeniem programu „Rodzina 500 plus” także na pierwsze i jedyne dziecko. Senat zajmie się też nowelą ustawy o Karcie Polaka.


Podziel się:   Więcej

Nowelizacja ustawy program „Rodzina 500+” o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, bo tak brzmi jej pełna nazwa, przewiduje, że świadczeniem w wysokości 500 złotych miesięcznie objęte zostaną wszystkie dzieci do 18. roku życia. Obecnie przysługuje ono od drugiego dziecka, a na pierwsze jest wypłacane jedynie w rodzinach, które spełniają określone kryteria dochodowe. Proponowana nowelizacja likwiduje te kryteria, a dodatkowo rozszerza program także na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo–wychowawczych.

Poza tym, wydłuża z jednego do trzech miesięcy termin na składanie wniosków o świadczenie na nowo narodzone dziecko. Nowe przepisy umożliwią też zachowanie ciągłości świadczenia drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica. Będzie to możliwe dzięki likwidacji obowiązku ponownego składania wniosku. Wniosek o świadczenie na nowych zasadach będzie można składać – od 1 lipca w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia w formie papierowej. Dzięki nowelizacji liczba dzieci objętych programem wzrośnie z 3 mln 600 tysięcy do 6 mln 800 tysięcy.

Premier: Apeluję do wszystkich o poparcie rozszerzenia programu Rodzina 500 plus
Karta Polaka

Senat zajmie się też nowelą ustawy o Karcie Polaka, która zakłada rozszerzenie jej działania na wszystkie kraje świata. Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego. Obecnie przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.

Nowela ustawy o Policji

W porządku obrad jest również nowela ustawy o Policji przewidująca możliwość powrotu do służby funkcjonariusza zwolnionego za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego, a następnie uniewinnionego w postępowaniu karnym.

Zmiany w Kodeksie pracy

Ponadto senatorowie zajmą się też przygotowaną przez prezydenta nowelą Kodeksu pracy, której celem jest ułatwienie realizacji uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy.

Baza podatników VAT

Senat rozpatrzy też nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która zakłada stworzenie jednej elektronicznej bazy podatników VAT, dzięki której firmy będą miały możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach. Dostęp do wykazu będzie bezpłatny.

Będą zmiany w Karcie Polaka. Jej działanie obejmie cały świat
Narodowa Strategia Onkologiczna

W harmonogramie obrad Senatu jest też ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej, której projekt przedłożył prezydent. Narodowa Strategia Onkologiczna ma wytyczyć kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej i obszarów wspierających onkologię. Zawierać ma działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Opieka zdrowotna w szkole

Senatorowie zajmą się też ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami. Opieka zdrowotna w szkole ma objąć opiekę profilaktyczną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

Elektroniczny rejestr zleceń przewozowych

Senatorowie rozpatrzą ponadto nowelę ustawy o transporcie drogowym, która wprowadza obowiązek prowadzenia elektronicznego rejestru przez pośrednika przy przewozie osób. W rejestrze przez 5 lat mają być przechowywane wszystkie informacje na temat zleceń przewozowych. Pośrednik ma też prowadzić elektroniczną ewidencję, w której przez 5 lat mają być przechowywane dane dotyczące przedsiębiorców, którym zlecono przewozy osób.

Mobilna stacja kontroli sprawdzi stan techniczny auta na drodze