zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senat rozpoczął trzydniowe posiedzenie

11:05, 04.08.2021;   autor: msies;   źródło: PAP

Specustawa, która da dwa lata na zamianę gruntów Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne grunty Skarbu Państwa i informacja ministra zdrowia nt. przygotowań do czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce - to jedne z punktów rozpoczętego w środę trzydniowego posiedzenia Senatu.


Podziel się:   Więcej

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w Jaworznie ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera.

Zgodnie ze specustawą w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy będzie można dokonać zamiany terenów należących do Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne nieruchomości należące do Skarbu Państwa, na których możliwe będzie prowadzenie gospodarki leśnej. Dodatkowo ustawa przewiduje możliwość zamiany gruntów LP sąsiadujących z działkami jakie mają być poddane zamianie w Jaworznie i Stalowej Woli.

Podczas prac nad ustawą wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka informował, że podlegać zamianie miałoby 238 ha w Jaworznie oraz 996 ha w Stalowej Woli, a konkretne działki są wskazane w załączniku do ustawy; jest ich w sumie 80. Mówił, że znajdują się one w bezpośredniej bliskości obowiązujących stref inwestycyjnych i mają konieczną infrastrukturę. Podkreślał, że to pozwala na budowę dużych zakładów dających miejsca pracy.

W uzasadnieniu specustawy podkreślono, że ma ona pozwolić na łatwiejsze pozyskanie terenów dla inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności czy transportu. Obecnie zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych jest możliwa tylko w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia do szacowania nieruchomości.
 
 
 
...
 
Ustawa wprowadza kilka zabezpieczeń. Jednym z nim jest wyłączenie z zamiany obszarów objętych formami ochrony przyrody m.in. obszarów Natura 2000. W specustawie znajduje się również zastrzeżenie, że w wyniku zamiany, LP będą otrzymywały w zarząd jedynie lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej. Kolejnym zabezpieczeniem jest również to, że jeśli na gruncie, który podlegał zamianie nie powstanie w ciągu 10 lat inwestycja, Lasom będzie przysługiwać roszczenie o zwrot nieruchomości.

Ustawa zakłada także, że to komisja sejmowa właściwa ds. leśnictwa i gospodarki leśnej miałaby opiniować dokonanie konkretnej zamiany gruntów. M.in. ten przepis wzbudził wątpliwości legislatorów sejmowych, a także opozycji, która wskazywała, że jest to sprzeczne z rozdziałem władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Specustawa wzbudziła kontrowersje, szczególnie wśród polityków opozycji, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych. Oprócz wątpliwości prawnych, w tym zgodności z konstytucją, wskazywano, że ustawa tworzy niebezpieczny wyłom w obecnych przepisach i może być zachętą do podobnych kroków w przyszłości. Dodawano, że może to prowadzić do uszczuplenia majątku Skarbu Państwa, terenów przyrodniczych, jak i prywatyzacji LP.

Informacja ministra zdrowia ws. nadchodzącej czwartej fali pandemii


Senatorowie wysłuchają też informacji Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań w związku z zagrożeniem pojawienia się czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce.

Nowela o finansach publicznych


Izba zajmie się też nowelą o finansach publicznych, która zakłada opóźnienie terminu powrotu do pełnego stosowania stabilizującej reguły wydatkowej do 2022 r., a także zwiększenia elastyczności w związku z gospodarowaniem środkami budżetowymi w celu niwelowania negatywnych skutków zmian gospodarczych i społecznych spowodowanych COVID-19.

Senat zajmie się też ustawą o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruehla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Odbudowa ma być częścią upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzonej w 2018 r. Prezydencki projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruehla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie został przygotowany przez specjalny zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezydenta RP we współpracy z Biurem Programu "Niepodległa". W zamierzeniu Pałac Saski ma stać się przestrzenią instytucji i inicjatyw kulturalnych. Z kolei zrekonstruowane kamienice przy ulicy Królewskiej są rozważane jako przyszła siedziba Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a Pałac Bruehla - jako siedziba Senatu.

Senat: Komisja za skreśleniem kilku przepisów z noweli ustawy o finansach publicznych

Ustawa śmieciowa


Senat zajmie się nowelą tzw. ustawy śmieciowej, która m.in. ustanawia maksymalną opłatę śmieciową przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody. Ma ona wynosić ok. 150 zł. Nowe przepisy mają też ograniczyć koszty funkcjonowania gospodarki odpadowej w gminach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jeszcze przed skierowaniem noweli do Sejmu informowało, że znajdzie się w niej odpowiedni przepis określający właśnie maksymalną stawkę, jaką będzie można zastosować przy metodzie od zużycia wody. Było to konsekwencją zastosowania tej metody przez władze stolicy. Spowodowała ona jednak duże podwyżki opłat śmieciowych dla mieszkańców.

W trakcie prac nad ustawą resort tłumaczył, że ustalenie maksymalnej opłaty ma ochronić przed dużymi podwyżkami rodziny wielodzietne. Przedstawiciele samorządów zwracali jednak uwagę, by gminy, które wybrały taki sposób naliczania opłat śmieciowych (głównie gminy turystyczne), nie były karane za to, co stało się w stolicy. Związek Miast Polskich wskazywał, że przepis dot. maksymalnej opłaty obejmie nie tylko rodziny wielodzietne, ale także lokale wynajmowane cudzoziemcom, turystom, pracownikom. To z kolei - jak przekonywano - wpłynie na zmniejszenie dochodów gmin, mimo relatywnie wyższych kosztów gospodarki odpadowej.

Komisje przeciwko ustalaniu maksymalnej opłaty za śmieci przy metodzie od zużytej wody

Zmiany w ustawie paliwowej


W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w 2021 r. na poziomie wyższym. NCR to minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia, m.in. paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) czy skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii.

Podatki od nieruchomości i gospodarowanie gruntami SP


Izba zajmie się też ustawą zwalniającą z podatku od nieruchomości wszystkie grunty, budynki i budowle na lotniskach użytku publicznego, a także nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG). Nowela dotyczy wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w ramach zwiększenia odporności instytucji finansowych m.in. w zakresie przymusowej restrukturyzacji banków.

Senat zajmie się też ustawą dot. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, która ma wzmocnić kontrolę nad prawidłowym gospodarowaniem nimi poprzez danie wojewodom narzędzi do sprawowania skuteczniejszego nadzoru nad realizacją zadań przez starostów.

Nowela ustawy o Trybunale Stanu


W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o Trybunale Stanu, która stanowi, że regulamin tej instytucji uchwalany będzie przez sam Trybunał, a nie, jak dotychczas, przez Sejm.

Kalendarz transmisji

Wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30   
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych