zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senat wniósł poprawki do noweli ws. nieważności decyzji administracyjnych

19:04, 23.07.2021;   autor: elolc;   źródło: PAP

Senat wniósł w piątek poprawki do głośnej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącej możliwości kwestionowania ważności decyzji administracyjnych związanych na przykład z reprywatyzacją. W konsekwencji ustawa wróci do Sejmu.


Podziel się:   Więcej

Główne zmiany przyjęte przez senatorów w poprawkach zakładają m.in. umożliwienie dokończenia trwających jeszcze postępowań wszczętych po 30 latach od decyzji administracyjnej oraz wydłużenie vacatio legis ustawy do trzech miesięcy.

Chodzi o uchwaloną w czerwcu przez Sejm nowelizację Kpa, która ma zmienić przepisy nakazujące uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu „rażącego naruszenia prawa” - bez względu na fakt, jak dawno ją wydano. Zapisy noweli oznaczają na przykład m.in., że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania, np. w sprawie odebranego przed laty mienia.

Uchwalenie tej noweli przez Sejm wywołało ożywioną dyskusję i kontrowersje, spotkało się też z ostrą reakcją strony izraelskiej. Polskie MSZ odpowiadało, że „u podstaw nowelizacji tej ustawy leży potrzeba zapewnienia zaufania obywateli do państwa i realizacji zasady pewności prawa”. „Możliwość podważenia decyzji władz publicznych nie może być nieograniczona czasowo” - dodawał resort.

Senatorowie zajmowali się tą nowelizacją najpierw podczas m.in. dwóch posiedzeń komisji senackich. Zmiana była omawiana następnie na czwartkowym posiedzeniu Senatu. Ostatecznie w głosowaniu w piątek po południu Senat wniósł trzy poprawki do ustawy zgłoszone przez senatorów i poparte przez komisje podczas posiedzenia w piątek rano.


Sejm za zmianą przepisu o nieważności decyzji administracyjnych
Jedna z poprawek wydłuża okres vacatio legis ustawy z 30 dni do trzech miesięcy.

Kolejna istotna poprawka umożliwia dalsze prowadzenie postępowań już wszczętych. Zgodnie z treścią noweli uchwalonej przez Sejm postępowania wszczęte po upływie 30 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy miałyby być umorzone z mocy prawa.

Poprawka Senatu znosi ten obowiązek i umożliwia zakończenie takich postępowań stwierdzeniem wydania decyzji z naruszeniem prawa i wskazaniem okoliczności, z powodu których nie stwierdzono nieważności decyzji. W konsekwencji nie zamyka to drogi do ewentualnego uzyskania odszkodowania. - Chodziło o to, żeby było całkiem jasne, że spraw, które są w toku się nie umarza, ale jednocześnie nie ma zwrotów w naturze, a jedyne, co może być to prejudykat i udanie się do sądu - mówił w czwartek inicjator tej poprawki senator Marek Borowski (KO).

Sprzeciw wobec tej zmiany zgłaszał w czwartek wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Przypominał, że ustawa, przyjęta przez Sejm jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i dotyczy m.in. limitu odpowiedzialności za działania i decyzje organów PRL. Jego zdaniem, kształt noweli uchwalony przez posłów jest najlepszy dla rozwiązania problemu, którym zajmował się TK.


Grodzki do senatorów USA: Wycofanie z Senatu noweli Kpa nie jest możliwe
Jak mówił Kaleta, brak odpowiedniej reakcji na postępowania trwające byłby zgodą ustawodawcy, żeby szkody były dalej wyrządzane. Dodał, że powstała konieczność doprecyzowania sytuacji spraw pozostających w toku. Odnosząc się do poprawki wskazywał, że aktualnie ok. 2 tys. spraw byłoby objętych umorzeniem w związku z wejściem w życie tej ustawy. Jak dodał, przyjęcie poprawki może skutkować wygenerowaniem 2 tys. dodatkowych roszczeń na kwotę 40 mld zł. - To jest rozwiązanie daleko wybiegające poza to, co stwierdził w różnych wyrokach TK - powiedział Kaleta.

Ostatecznie poprawkę Borowskiego poparło 50 senatorów, przeciw było 48, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Nowelizacja Kpa wynika z konieczności dostosowania prawa do wyroku TK sprzed sześciu lat. W maju 2015 r. Trybunał orzekł, że przepis Kpa w obecnym brzmieniu - pozwalający orzec o nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa nawet kilkadziesiąt lat po tej decyzji - jest niekonstytucyjny.

W nowelizacji przyjętej przez Sejm zapisano, że nie stwierdzałoby się nieważności takiej decyzji z przyczyny na przykład wydania jej z rażącym naruszeniem prawa, jeśli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji można byłoby jednak orzec, iż decyzję wydano z naruszeniem prawa. Natomiast, jeśli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 30 lat, to w ogóle nie byłoby wszczynane postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.


Prezydent podpisał ustawę ułatwiającą wypłatę odszkodowań w zw. z reprywatyzacją
Trzecia z poprawek przyjętych w piątek przez Senat - zaproponowana przez senatora Wojciecha Koniecznego (Lewica) - rozszerza wykaz przesłanek prawnych, których wystąpienie wyłącza możliwość stwierdzenia nieważności decyzji po 10 latach od jej ogłoszenia.

Ponadto zgodnie z nowelą do spraw administracyjnych niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmiany stosowałoby się przepisy w nowym brzmieniu.


Senat za ustawą ułatwiającą wypłatę odszkodowań w związku z reprywatyzacją

Kalendarz transmisji

Wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30   
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych