zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Senat wprowadził poprawki do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

19:21, 27.10.2021;   autor: kawi;   źródło: PAP

Senat wprowadził w środę kilkanaście poprawek do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Wnioski o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz o odrzucenie ustawy w całości nie uzyskały większości. Ustawa ponownie trafi do Sejmu.


Podziel się:   Więcej

Ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej Sejm uchwalił 14 października. Określa ona zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE (z Białorusią, Rosją, Ukrainą). Inwestycja będzie celem publicznym, a formalnym inwestorem będzie komendant główny Straży Granicznej, który będzie mógł powołać pełnomocnika ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Szacowany koszt budowy zapory to 1 mld 615 mln zł.

Za złożonym przez Koalicję Obywatelską wnioskiem o odrzucenie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej głosowało 47 senatorów, przeciwko 51, a 1 senator się wstrzymał. Za wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek również głosowało 47 senatorów, a przeciwko było 52. Oba wnioski nie uzyskały zatem większości głosów.

Senatorowie wprowadzili do ustawy szereg poprawek. Za przyjęciem ustawy z wprowadzonymi zmianami głosowało 52 senatorów, przeciwko 46, a jedna osoba się wstrzymała. Ustawa ponownie trafi pod obrady Sejmu, gdzie posłowie rozpatrzą wprowadzone przez Izbę Wyższą poprawki.

Morawiecki: U praźródeł sukcesu Polski leży naprawa instytucji fiskalnych państwa
Obok poprawek legislacyjnych senatorowie poparli zmianę zgłoszoną przez senatora niezależnego Wadima Tyszkiewicza skreślającą artykuł ustawy, według którego informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery miały nie stanowić informacji publicznej i nie podlegać udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów.

Zgodnie z poprawką, którą zgłosił senatora Jacek Bury i którą poparli senatorowie, w pracach Zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej w charakterze obserwatorów będą uczestniczyć przedstawiciele klubów i kół poselskich, senackich i parlamentarnych, z prawem zabierania głosu, bez prawa udziału w głosowaniu. Zgodnie z ustawą Zespołowi ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej przewodniczyć będzie minister spraw wewnętrznych, a w skład zespołu wejdą przedstawiciele poszczególnych resortów, instytucji i służb.

Celem kolejnej poprawki, którą wprowadzili senatorowie i którą zgłosił Tyszkiewicz, było natomiast - jak tłumaczył senator podczas obrad - wyeliminowanie „wątpliwości konstytucyjnych” w związku przepisem, na mocy którego wojewoda może wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej. Poprawka dodała zapisy m.in. o tym, że wojewoda „określi obszar objęty zakazem przebywania oraz czas trwania zakazu, mając na względzie zapewnienie ochrony życia i zdrowia podczas realizacji inwestycji”.

Kaczyński: Państwo, które leży na granicy NATO, musi mieć poważną siłę odstraszającą
Inna poprawka zgłoszona przez Tyszkiewicza wprowadziła do ustawy zapis, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. W wersji pierwotnej przepisy te nie miały być stosowane, a kontrolę zamówień sprawować miało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Senatorowie wprowadzili też poprawkę zgłoszoną przez senatora Burego, zgodnie z którą od dnia wejścia w życie ustawy, przez cały okres realizacji inwestycji i w ciągu roku po jej zakończeniu, co 3 miesiące szef MSWiA oraz pełnomocnik KG SG przedstawiać będą Sejmowi pisemne i ustne sprawozdanie z przebiegu inwestycji oraz jej użytkowania. Inna poprawka zakłada, że komendant główny SG będzie przedstawiał Sejmowi co 3 miesiące na piśmie informację na temat wykonywania zadań Krajowego Ośrodka Koordynacji do spraw EUROSUR (Europejskiego systemu nadzorowania granic) w zakresie dotyczącym funkcjonowania zapory.

Uchwalona przez Sejm 14 października ustawa zakłada, że do budowy zapory na granicy nie będą stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska oraz przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku, przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz środowiskowych. Nie będzie wymagane uzyskanie decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień. Na wniosek KG SG właściwe organy niezwłocznie przedstawią natomiast stanowisko bądź udzielą wsparcia w związku z inwestycją, w tym przez możliwą minimalizację zagrożeń dla środowiska. Ustawa przewiduje tez możliwość wywłaszczenia obywateli z nieruchomości niezbędnej do budowy zapory. Wydatki na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenia pokryją wojewodowie.

Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 20 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy.

Müller o decyzji TSUE: Droga kar i szantażu wobec Polski to nie jest właściwa droga

Kalendarz transmisji

Październik 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31      
05-10-2022
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych