zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senat wysłucha sprawozdań z działalności CBA i KRS

08:35, 11.07.2019;   autor: msies;   źródło: PAP, IAR

W drugim dniu posiedzenia Senat wysłucha informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 roku, informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa oraz sprawozdania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2018 roku petycji.


Podziel się:   Więcej

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Zobowiązuje ona pracownicze towarzystwa emerytalne do wprowadzenia systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej, planów awaryjnych oraz dokumentowania własnej oceny ryzyka.

W porządku obrad jest także nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; zakłada ona, że osoby, które nie segregują odpadów zapłacą od dwóch do czterech razy więcej. Nowela tzw. ustawy śmieciowej przewiduje ponadto, że od 1 września w sklepach zapłacimy już za wszystkie wydawane torby, poza zrywkami.

Senatorowie rozpatrzą także nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza mobilne kontrole techniczne pojazdów. Nowela wdraża do polskiego prawa unijne dyrektywy w tej sprawie. Nowelizacja dot. pojazdów do przewozu powyżej dziewięciu osób łącznie z kierowcą oraz pojazdy do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Znowelizowana ustawa nakłada na Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązek zaplanowania i organizacji - w porozumieniu z komendantem głównym policji - drogowych kontroli w taki sposób, aby łączna ich liczba obejmowała w każdym roku kalendarzowym co najmniej 5 proc. pojazdów zarejestrowanych w Polsce, objętych tymi przepisami.

Senacka komisja praw człowieka przyjęła sprawozdanie z działalności CBA za 2018 rok
Senat zajmie się ponadto czterema senackimi projektami, w tym zakładającym zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych; stanowi on wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 14 marca 2018 r. Projekt zakłada umożliwienie uprawnionym osobom dochodzenie przed sądem roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokalu, który należał dotychczas do spółdzielni mieszkaniowej, gdy stwierdzenie samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych.

Projekt nowelizacji Prawa oświatowego prowadza przepisy określające kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, zwracanych opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkoły lub przedszkola, a projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przywraca wyższą podstawę obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobrali wcześniejszą emeryturę bez wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną.

Mobilna stacja kontroli drogowej sprawdzi twój pojazd. Rząd o noweli ustawy

Kalendarz transmisji

Sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31      
03-08-2020
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych