zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senat wznowił obrady. Zdecyduje o świadczeniach dla zesłańców do ZSRR

11:06, 13.08.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

W ostatnim dniu posiedzenia Izba zajmie się m.in. ustawą o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do ZSRR w latach 1939-1956 oraz wysłucha informacji RPO.


Podziel się:   Więcej

Senat zajmie się ustawą o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956. Ustawa, uchwalona z inicjatywy prezydenta, przewiduje przyznanie obywatelom polskim zesłanym lub deportowanym do ZSRR w latach 1939-1956 świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu na zesłaniu lub deportacji.

Senatorowie zajmą się również ustawą o wsparciu służb mundurowych podległych MSWiA i Służby Więziennej, przewidującą m.in. dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy. W czwartek rano prace nad nią prowadzono na wspólnym posiedzeniu komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Wcześniej obie komisje zarekomendowały wprowadzenie poprawek do ustawy.

Senat będzie debatować o ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza nową definicję drewna energetycznego.

Senatorowie zajmą się nowelą ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wnioskodawcy ustawy argumentują, że w celu uproszczenia, odbiurokratyzowania i przyspieszenia finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego ustawa likwiduje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który jest państwowym funduszem celowym, zaś w jego miejsce tworzy nowe zobowiązanie wieloletnie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rząd chce podnieść emerytury działaczom opozycji w PRL-u
Senat zajmie się również kilkoma własnymi inicjatywami ustawodawczymi. To m.in. projekt noweli Kodeksu postępowania karnego. Ma on na celu uproszczenie procedury karnej w zakresie możliwości wnoszenia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia. Wnioskodawcy proponują powrót do stanu prawnego sprzed 5 października 2019 r. kiedy w przypadku uchylenia postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego przez sąd i po ponownym wydaniu postanowienia o umorzeniu przez prokuratora, pokrzywdzony mógł wnieść subsydiarny akt oskarżenia bezpośrednio do sądu - obecnie decyzja prokuratora o ponownym umorzeniu musi być zaskarżona do prokuratora nadrzędnego.

Z kolei projekt nowelizacji Kodeksu karnego znosi obligatoryjność wymierzania przez sąd kary łącznej pozbawienia wolności w przypadku zbiegu przestępstw i wymierzenia sprawcy kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności. Wnioskodawcy proponują, aby w tym przypadku sąd mógł orzec wobec sprawcy karę według swojego uznania. Projekt jest wykonaniem orzeczenia TK.

Podczas posiedzenia senatorowie mają także wysłuchać informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2019.

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 
25-07-2021
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych