zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senat za odrzuceniem ustawy dot. procedur przy inwestycji w elektrownię jądrową

20:53, 20.01.2022;   autor: kawi;   źródło: PAP

Senat odrzucił w czwartek nowelę dot. procedur środowiskowych towarzyszących budowie elektrowni jądrowej. Celem ustawy jest to, by wniosek, jaki został złożony kilka lat temu przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe był rozpatrywany na podstawie obecnych przepisów, a nie tych sprzed lat.


Podziel się:   Więcej

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 52 senatorów, 48 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela Prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw wróci ponownie pod obrady Sejmu.

Nowelizacja była zgłoszona jako projekt poselski, a jej celem jest przesądzenie, który reżim prawny ma być stosowany w przypadku postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

Chodzi o decyzję wydawaną na podstawie ustawy o inwestycjach w energetykę jądrową, a w stosunku do której inwestor wystąpił już z wnioskiem o wydanie decyzji. Jedyne takie postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora i zostało złożone w 2015 r. Organ właściwy do jej wydania określił zakres raportu środowiskowego i zawiesił postępowanie do czasu złożenia tego raportu.

Senacka komisja za poprawkami do ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych
Od 2016 r. postępowanie zostało zawieszone, ale w tym czasie wielokrotnie zmieniły się przepisy, na podstawie których działają organy wydające decyzje środowiskowe. Według autorów noweli zasadne się stało, by aktualizować stan prawny, który ma być brany pod uwagę przy wydawaniu decyzji środowiskowej.

Nowe przepisy pozwolą inwestorowi - jest nim obecnie państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe - złożenie do GDOŚ raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W trakcie prac nad nowelą w Senacie przedstawiciele wyższej izby parlamentu z KO przekonywali, że nowe przepisy ograniczą udział społeczeństwa przy realizacji budowy jądrówki.

PE poparł wzmocnienie uprawnień Europejskiej Agencji Leków
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski tłumaczył, że ustawa ma charakter wyjątkowy, bo dotyczy tylko jednej spółki - Polskie Elektrownie Jądrowe. Wyjaśnił, że zmiana przepisów przejściowych umożliwi spółce złożenie w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Naimski w Sejmie informował, że jesienią 2022 r. „rząd będzie miał przesłanki” do podjęcia kluczowej decyzji ws. wyboru technologii w jakiej budowane będą polskie elektrownie jądrowe. Przypomniał, że w raporcie Polskich Elektrowni Jądrowych o oddziaływaniu na środowisko wskazana jest też preferowana lokalizacja elektrowni - w woj. pomorskim w gm. Choczewo. Według Naimskiego jest to optymalna lokalizacja, która zapewnia m.in. odpowiednią ilość wody do chłodzenia. Zwrócił ponadto uwagę, że większość źródeł energetycznych znajduje się w centralnej i południowej Polsce, stąd budowa jądrówki na Wybrzeżu jest potrzebna.
Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Szrot i Kościński: Uwagi Kancelarii Prezydenta do Polskiego Ładu zbieżne ze spostrzeżeniami MF