zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Senat za przekształceniem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

21:13, 30.06.2022;   autor: akune;   źródło: PAP, Twitter

Senat opowiedział się w czwartek za przekształceniem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, którego celem są działania na rzecz dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej.


Podziel się:   Więcej

Senat jednomyślnie poparł przekształcenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Za głosowało 96 senatorów.

Senat przyjął również poprawki techniczno-legislacyjne oraz doprecyzowujące.

Wśród przyjętych poprawek jest m.in. ta, która skutkuje tym, że kwestie związane z przyznawaniem stypendiów w ramach programów stypendialnych Centrum, regulowane będą aktem wykonawczym do ustawy w postaci rozporządzenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , a nie – jak w propozycji zawartej w przedłożeniu sejmowym – regulaminie Centrum, który jest aktem o charakterze wewnętrznym.

Przyjęta została również m.in poprawka mówiąca o tym, że w art. 1 w pkt 4, w art. 3 w ust. 1 i w ust. 2 w pkt 8 po wyrazach "i Rosjanami" dodać wyrazy ", a także z innymi narodami Federacji Rosyjskiej".

Zgodnie z ustawą Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zostanie przekształcone w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, a cel jego działania zostanie poszerzony. Celem działalności Centrum jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami.
Do zadań Centrum należy prowadzenie badań naukowych, prowadzenie działalności wydawniczej, a także upowszechnianie w Polsce i poza jej granicami wiedzy o sytuacji politycznej, historii, kulturze i dziedzictwie narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

Wśród zadań jest ponadto prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej; zwalczanie stereotypów; przeciwdziałanie dezinformacji; organizowanie konferencji, seminariów, wykładów oraz debat publicznych; dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami; prowadzenie programów stypendialnych; utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi.

Kalendarz transmisji

Sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31    
18-08-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych