zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senat za przyjęciem bez poprawek ustawy ws. emerytur rocznika 1953

19:59, 02.07.2020;   autor: akune;   źródło: PAP

Senat poparł w czwartek bez poprawek nowelę ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dotyczącą ponownego przeliczenia zaniżonych emerytur osób z rocznika 1953. Według rządowych wyliczeń w sumie na zmianach skorzysta ok. 76 tys. osób. Ustawa trafi teraz do prezydenta.


Podziel się:   Więcej

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 58 senatorów, 38 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Wniosek o przyjęcie noweli bez poprawek - zgłoszony przez Ryszarda Majera (PiS) – był głosowany jako pierwszy. Tym samym pod głosowanie nie został poddany wniosek o wprowadzenie do ustawy dwóch poprawek.

Pierwsza z nich przewidywała, że z nowych przepisów mogłyby skorzystać także osoby, które urodziły się w innym roku niż 1953, jeśli przechodziły na wcześniejsze emerytury bez świadomości, że w przyszłości będą miały obniżone świadczenie. Druga poprawka zakładała skrócenie z 6 do 3 miesięcy ustawowego terminu ponownego ustalenia wysokości emerytury.

Nowela ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest efektem dwóch projektów, które regulują sytuację emerytów z rocznika 1953 - rządowego i senackiego (dot. kobiet z rocznika 1953). Podczas prac w Sejmie projekty były rozpatrywane wspólnie, jednak za główną uznano propozycję rządową.


Będą podwyżki emerytur dla rocznika 1953. Sejm uchwalił ustawę


W Sejmie debata nad projektami ws. emerytur rocznika 1953
W nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej od 1 stycznia 2013 r. zapisano, że wysokość emerytury przysługującej w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego powinna być pomniejszana o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten w odniesieniu do osób z rocznika 1953 zakwestionował w marcu ub.r. Trybunał Konstytucyjny.

Nowelizacja ma umożliwić uzyskanie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać ubezpieczeni z rocznika 1953, którzy przed wydaniem wyroku przez TK występowali do ZUS o przyznanie emerytury powszechnej oraz ci, którzy z takim wnioskiem wystąpią po raz pierwszy.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazano, że wcześniejsze roczniki, tj. 1949-1952, dysponowały odpowiednim czasem i wiedzą, aby przygotować się do wprowadzonych zmian.


Premier: Projekt ws. emerytur rocznika 1953 naprawia niechlujność legislacyjną z czasów PO
Ustawa przewiduje także zwrócenie ubezpieczonym różnicy między pobieraną dotychczas emeryturą a emeryturą, która powinna być wypłacana, ponowne przeliczenie renty rodzinnej, a także zawieszenie lub umorzenie postępowań w sprawie ponownego ustalenia podstawy obliczenia emerytury, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Przeliczenie z urzędu emerytur przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Według rządowych wyliczeń na zmianach skorzysta ok. 74 tys. osób z rocznika 1953. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł, a wyrównanie zaniżonej emerytury - średnio 12 786 zł.

Wcześniej powstał projekt senacki dotyczący emerytur kobiet z rocznika 1953. 18 grudnia ub.r. został ponownie skierowany do Sejmu po tym, jak wraz z zakończeniem poprzedniej kadencji parlamentu prace nad senacką inicjatywą zostały przerwane.


Rząd zajmie się projektem ws. emerytur kobiet z rocznika 1953