zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senat za zamianami porządkującymi w ustawach podatkowych

11:18, 04.06.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Senat poparł w czwartek ustawę porządkującą przepisy podatkowe i dostosowujące je do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzając do niej jednak poprawki redakcyjne. Ustawa wróci teraz do Sejmu.


Podziel się:   Więcej

Za głosowało 95 senatorów, jeden był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Chodzi o przygotowaną w Ministerstwie Finansów ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

W Senacie nad ustawą pracowała Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która – jak relacjonował senatorom sprawozdawca Zygmunt Frankiewicz – zaproponowała do ustawy pięć poprawek, z których wszystkie zostały zgłoszone przez Biuro Legislacyjne i miały charakter redakcyjny.

Jak mówił senator sprawozdawca, ustawa ma charakter porządkowy i głównie eliminuje błędy wcześniejszych ustaw, a jej podstawowym celem jest dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r. – Pozostałe cele: to m.in. ograniczenie liczby rocznych obliczeń podatku PIT, rozszerzenie skuteczności wniosku podatnika o niepomniejszanie zaliczki na podatek dochodowy, ograniczenie unikania opodatkowania podatkiem dochodowym, ułatwienie składania zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT – opisywał.
W trakcie omawiania sprawozdania Komisji na forum Izby we wtorek, senator Tadeusz Kopeć zgłosił do ustawy dwie poprawki zmian w prawie podatkowym. Poprawki te – jak uzasadniał później na wtorkowym posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów przedstawiciel resortu finansów – miały ulżyć branży nieruchomości w związku z koronawirusem.

Wprowadzeniu takich poprawek zdecydowanie przeciwstawiło się jednak senackie Biuro Legislacyjne, uzasadniając, że ustawa znajduje się już na zbyt zaawansowanym etapie w procesie legislacyjnym i grozi to niekonstytucyjnością przepisów. Ponadto – zdaniem Biura – weszły już w życie przepisy antykryzysowe dotyczące podobnej materii, które stoją w sprzeczności ze złożonymi teraz poprawkami. Przedstawiciel Biura proponował, żeby przepisy korzystne dla branży nieruchomości wprowadzić do procedowanej obecnie w Sejmie Tarczy antykryzysowej 4.0.

Argumentacja ta przekonała senatorów z Komisji Budżetu i Finansów, którzy zdecydowali o odrzuceniu poprawek zaproponowanych przez senatora Tadeusza Kopcia.

Prezydent podpisał ustawę zawieszającą pobór podatku handlowego