zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Senat zajął się nowelą ustawy covidowej ws. wynagrodzeń medyków

08:18, 26.11.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

Senatorowie zajęli się dziś m.in. nowelizacją ustawy covidowej. Przewiduje ona, że dodatki za pracę z pacjentem z COVID–19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym do takiej pracy, a nie wszystkim w nią zaangażowanym.


Podziel się:   Więcej

Sejm, pod koniec października, przegłosował poprawki Senatu do ustawy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID–19 (tzw. covidowej). Posłowie poparli – mimo negatywnego stanowiska rządu – poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID–19 lub podejrzanych o zakażenie.

Regulacja została podpisana przez prezydenta, ale nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Następnego dnia po uchwaleniu tej nowelizacji, Sejm uchwalił kolejną nowelę tzw. ustawy covidowej. Jej projekt został złożony przez PiS w celu – jak wskazano w uzasadnieniu – naprawy błędu tzw. konwalidacji, który miał miejsce podczas rozpatrywania senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej.

Senat zajmie się kolejną nowelizacją ustawy covidowej
Ustawa o zawodzie farmaceuty

Senat ma się dziś też zająć m.in. ustawą o zawodzie farmaceuty, która reguluje sprawy związane z usługami świadczonymi przez przedstawicieli tego zawodu medycznego. Ponadto ustawa określa zasady wykonywania tego zawodu, zasady uzyskiwania prawa do jego wykonywania oraz kwestię szkoleń i doskonalenia zawodowego.

Nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

W porządku obrad wskazano, że Senat zajmie się dziś także nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona optymalizację wykorzystania środków publicznych w zakresie finansowania usług medycznych i dostosowanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa oraz umożliwienie świadczeniodawcy rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi.

Senat przyjął uchwałę wzywającą rząd do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu UE