zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Sieci przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej w wykazie Inwestycji Towarzyszących CPK

19:58, 17.08.2022;   autor: msies;   źródło: PAP

Inwestycje w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym budowę podstacji trakcyjnych wraz z ich powiązaniem z Krajowym Systemem Energetycznym i linią kolejową – zakłada projekt rozporządzenia dot. Inwestycji Towarzyszących CPK.


Podziel się:   Więcej

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się w środę projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

„Projektowana nowelizacja uzupełnia rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego o wykaz Inwestycji Towarzyszących w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej. Pozwoli to na zastosowanie do ich realizacji szczególnych rozwiązań prawnych, umożliwiających ich terminową realizację” – napisano w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

Jak wskazano, dodawany w ramach nowelizacji pkt V załącznika obejmuje inwestycje w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym budowę podstacji trakcyjnych systemu 2x25 kV wraz z ich powiązaniem z Krajowym Systemem Energetycznym (KSE) i linią kolejową.
Są to inwestycje niezbędne do funkcjonowania części linii kolejowych (...), w szczególności tych linii, na których zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z (...) 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia +Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej+ planuje się w chwili ich uruchomienia wprowadzenie prędkości eksploatacyjnej 250 km/h” – napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Docelowo – jak wskazano – sposób przyłączenia tych obiektów do Krajowego Systemu Energetycznego. gwarantujący ich właściwą pracę, a także brak negatywnego wpływu na KSE, zostanie określony w warunkach przyłączenia, wydawanych odpowiednio przez Operatora Systemu Przesyłowego (PSE S.A.) lub właściwych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na podstawie odrębnych przepisów, a na obecnym etapie prac zagadnienie to jest przedmiotem strategicznej współpracy i wstępnych ustaleń pomiędzy spółką celową, czyli CPK, a Operatorem Systemu Przesyłowego (PSE S.A.).

„Projektowana nowelizacja jest istotna z punktu widzenia zarządzania Programem CPK, ponieważ realizacja inwestycji wymienionych w pkt V załącznika do projektowanego rozporządzenia pozwoli na zapewnienie zasilania dla sieci kolejowej, skoncentrowanej wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego” – wskazano.
Autorzy projektu podkreślili, że realizacja komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego stanowi podstawowy element przedsięwzięcia, pozwalając na skomunikowanie CPK z Warszawą i Łodzią oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, obejmujących dostępnością wszystkie regiony kraju, którego głównym węzłem będzie CPK.

W dotychczasowym brzmieniu nowelizowanego rozporządzenia zawarto wykaz Inwestycji Towarzyszących w zakresie linii kolejowych, dróg publicznych i urządzeń obsługi ruchu lotniczego. Nie zawarto w nim natomiast wykazu Inwestycji Towarzyszących m.in. w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Osobą odpowiedzialną za projekt rozporządzenia jest pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Rząd nie zamierza rezygnować z planów budowy CPK