zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Soloch: wysiłki UE i NATO powinny się uzupełniać

10:51, 08.11.2017;   autor: msies;   źródło: PAP

– Adaptacja NATO do zmieniających się warunków, współpraca z UE, odpowiedź na politykę Rosji, utrzymanie więzi z USA, to wyzwania, na które wskazał w środę szef BBN Paweł Soloch. Podkreślił, że działania UE i NATO w dziedzinie obronności powinny się uzupełniać a nie dublować.


Podziel się:   Więcej

Szef BBN, który w środę wziął udział w Warsaw Security Forum za konieczne uznał strategiczną adaptację NATO, rozwój współpracy między Sojuszem i UE w sprawach obronności oraz utrzymanie więzi transatlantyckich.

Podkreślił, że wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE „od zawsze była dla Polski jednym z najważniejszych wymiarów polityki europejskiej”. – Chcielibyśmy, aby dalsze rozwijanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony prowadziło do zwiększania realnych zdolności wojskowych państw europejskich – zaznaczył Soloch.

Dodał, że rozwijając wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony UE, trzeba uniknąć dublowania działań NATO. Za pożądane uznał, by kraje należące do NATO, po latach rozwijania zdolności ekspedycyjnych, zadbały także o ciężkie uzbrojenie w ramach Sojuszu. – Liczymy, że ustanowiony przez Komisje Europejską, Europejski Fundusz Obronny będzie wspierał także działania wynikające z priorytetów krajowych i sojuszniczych – powiedział Soloch. Opowiedział się za utrzymaniem udziału Wielkiej Brytanii we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony UE również po Brexicie.

Szef BBN nawiązał do tworzonego przez UE mechanizmu stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (PESCO). – Polska już spełnia główne kryteria, które prawdopodobnie będą warunkami członkostwa w PESCO – powiedział Soloch.
Działania Rosji podważają istniejący porządek bezpieczeństwa europejskiego

– Pierwszym z tych wyzwań jest bez wątpienia dalsze powstrzymywanie niebezpiecznych rosyjskich ambicji w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapewnienie pokoju, stabilności i przewidywalności w Europie a szczególnie w naszym najbliższym otoczeniu jest głównym celem polityki bezpieczeństwa RP – powiedział szef BBN.

– Tymczasem – dodał – działania Federacji Rosyjskiej, a szczególnie gotowość i łatwość podejmowania decyzji o zastosowaniu siły zbrojnej wobec sąsiednich państw (Gruzja, Ukraina) w celu realizacji swoich interesów, od lat podważa istniejący porządek bezpieczeństwa europejskiego.

W ocenie szefa BBN duże ćwiczenia, jak niedawno zakończone rosyjsko-białoruskie manewry Zapad, i agresywna retoryka Kremla graniczona „znacząco ograniczają przewidywalność rozwoju sytuacji międzynarodowej”.

Soloch podkreślił zarazem, że w ostatnich latach wzrosła w Europie świadomość zagrożenia ze strony Rosji, dzięki czemu „NATO i UE adekwatnie odpowiedziały na prowokacyjne działania Rosji, wprowadzając sankcje oraz zwiększając gotowość i zdolności sojuszu do odstraszania i obrony. – Ważne, aby konsekwentnie utrzymywać tę politykę zarówno na poziomie sojuszniczym, jak i unijnym – powiedział.

Za istotną dla bezpieczeństwa Polski uznał kontynuację strategicznej adaptacji NATO. Przypomniał, że po ubiegłorocznym szczycie „strategia obrony państw wschodniej flanki NATO oparta na szybkim wzmocnieniu została uzupełniona o ciągłą obecność sił sojuszniczych”.

Przyszłoroczny szczyt NATO powinien, w ocenie Solocha, zmierzać do „konsolidacji postawy odstraszania i obrony, w szczególności w kwestii planowania, logistyki, zapewnienia sił wzmocnienia – Follow-on Forces (główne siły wkraczające po działaniach tzw. szpicy) – oraz reformy struktury dowodzenia NATO”. Szef BBN opowiedział się za utrwaleniem sojuszniczej obecności w Polsce i krajach bałtyckich.

Zdaniem Solocha należy również kontynuować proces adaptacji NATO do zagrożeń z Południa, dyskusję o relacjach z Rosją, rozwijać współpracę z UE oraz „rozważyć możliwość podjęcia refleksji na temat nowej koncepcji strategicznej sojuszu”.

Rozwój WPBO i PESCO

Soloch zwrócił uwagę na rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, związany z negocjowanym uruchomieniem Stałej Współpracy Strukturalnej (Permanent Structured Cooperation – PESCO i Europejskiego Funduszu Obronnego). – Polska już spełnia główne kryteria, które prawdopodobnie będą warunkami członkostwa w PESCO – zauważył Soloch.

Zaznaczył, że WPBO „od zawsze była dla Polski jednym z najważniejszych wymiarów integracji europejskiej”. – Zależy nam, aby PESCO była mechanizmem wzmocnienia wysiłku państw europejskich w zakresie obronności, w pełni komplementarnym z NATO – dodał.

Kalendarz transmisji

Listopad 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych