zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Świadczenia na rzecz rodziny, rynkowy pakiet mieszkaniowy. Tym zajmie się dziś rząd

07:23, 09.03.2021;   autor: kawi;   źródło: PAP

Rada Ministrów podczas wtorkowego posiedzenia zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny przewidujących podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także drugą częścią tzw. rynkowego pakietu mieszkaniowego.


Podziel się:   Więcej

Ministrowie podczas posiedzenia, które ma rozpocząć się o godz. 11, mają zająć się projektem nowelizacji ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Pracami nad tym projektem kieruje wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

Z informacji zamieszczonych w wykazie prac rządu wynika, że projekt przewiduje podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu tego kryterium, aby każdorazowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powodował, że osoby samotnie wychowujące jedno dziecko tracą prawo do świadczeń.

Rozszerzony ma być katalog dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawiający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków budżetu państwa.

Planowane jest również wprowadzenie regulacji, które będą jednoznacznie wskazywały, że z biur informacji gospodarczej nie usuwa się informacji o długach dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa, powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dopóki długi te nie zostaną na rzecz Skarbu Państwa spłacone.

Co jeszcze zakłada projekt?


Zgodnie z projektem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnieni będą zarówno dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jak i dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa.

Premier: 13. i 14. emerytura mają być źródłem łatwiejszego życia seniorów
Projekt zakłada także m.in. wprowadzenie podstaw prawnych do uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów, niezbędnych do ustalenia uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochodu z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa


Ministrowie będą też debatować nad projektem nowelizacji ustawy o wstrzymaniu do 2026 r. sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Resort rolnictwa wskazał, że 30 kwietnia 2021 r. upływa okres wstrzymania sprzedaży nieruchomości rolnych z ZWR wprowadzony ustawą z 14 kwietnia 2016 r. Celem tego wstrzymania było zahamowanie silnej tendencji wzrostowej cen sprzedaży gruntów rolnych oraz przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.

W trakcie posiedzenie rząd zajmie się też projektem noweli ustawy, który zakłada rozwój Społecznych Agencji Najmu (SAN) i rozszerzenie grona najemców, mogących ubiegać się o dopłaty z „Mieszkania na start”, czyli drugą częścią tzw. rynkowego pakietu mieszkaniowego. Chodzi o projekt noweli ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, za którego opracowanie odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem zmian jest stabilizacja sytuacji na rynku najmu nieruchomości, zakładają rozwój Społecznych Agencji Najmu (SAN) i rozszerzenie grona najemców, mogących ubiegać się o dopłaty z „Mieszkania na start”.

Według MRPiT projekt przewiduje wprowadzenie modelu pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi spełniającymi określone kryteria społeczne i ekonomiczne.

System działania SAN


Projektowane rozwiązania obejmują zasady zawierania i wypowiedzenia umów między podmiotami zaangażowanymi w system działania SAN (gminą, SAN, właścicielem lokalu mieszkalnego, najemcą lokalu mieszkalnego), zakres uchwały uchwalanej przez gminę, w której określa się m.in. kryteria uprawniające najemców do zawierania umów z SAN, zasady zwolnień podatkowych dla właścicieli mieszkań oraz zasady korzystania przez najemców z dopłat do czynszów w ramach programu „Mieszkanie na Start” - wyjaśniło MRPiT.

Zgodnie z projektem SAN-y specjalizują się w dzierżawieniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferując długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu mogą wynegocjować obniżenie stawki czynszu. „Jak wskazują doświadczenia zagraniczne (i nieliczne polskie), obniżka może wynieść ok. 20 proc.” - wskazano w uzasadnieniu. Dodano, że zapewne w sytuacji nadpodaży mieszkań na wynajem przestrzeń do negocjacji obniżki czynszu może być większa.

Zachętą dla właścicieli lokali do wynajmowania ich SAN-om i obniżania wyjściowego czynszu dzierżawy mają być zaproponowane w projekcie zwolnienia dochodów z tego najmu z podatków dochodowych.

We wtorek rząd ma zająć się także przygotowanym w resorcie sprawiedliwości projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Ustawa o KRZ została uchwalona w grudniu 2018 r. Głównym jej celem było wprowadzenie KRZ, jako jednego rejestru, w którym będą ujawniane dane dotyczące osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz osób, wobec których była prowadzona egzekucja, która została umorzona z powodu bezskuteczności. W większości ustawa ta ma wejść w życie od początku lipca br.

Nowelizacja Prawa upadłościowego


Tymczasem w końcu sierpnia 2019 r. uchwalona została nowelizacja Prawa upadłościowego, która wprowadziła zmiany w upadłościach konsumenckich. Przewidziała ona m.in. wprowadzenie możliwości ogłoszenia upadłości w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego-komisarza oraz zawierania przez dłużników układów z wierzycielami pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego przy ograniczonym do minimum udziale sądu. Wprowadzono też rezygnację z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności.

Głównym celem projektu, którym rząd ma zająć się we wtorek, jest zaś dostosowanie rozwiązań przyjętych w nowelizacji Prawa upadłościowego do rozwiązań przyjętych w KRZ. „Dostosowanie to będzie sprowadzało się do umożliwienia realizacji celów nowelizacji Prawa upadłościowego za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w KRZ” - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

„Innymi słowy projekt ustawy ma na celu zapewnienie spójności pomiędzy ustawami, tak aby możliwa była obsługa postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych w szczególności nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy” - wyjaśniono. Jak podkreślono „wyłączność zastosowania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych pozwoli na pełną realizacje tworzenia i przetwarzania elektronicznych akt sądowych”.

Przewidziano, że nowelizacja ustawy o KRZ miałaby wejść w życie, tak jak cała ustawa o KRZ, od 1 lipca br.

Rząd liczy, że Sejm zajmie się projektem ustawy o OFE w możliwie szybkim terminie