zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Usprawnienie procedur ws. inwestycji mogących oddziaływać na środowisko

11:38, 19.08.2019;   autor: msies;   źródło: PAP

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku – podała w poniedziałek prezydencka kancelaria. Według rządu nowela ma przyspieszyć i uprościć inwestycje; przeciwko niektórym przepisom występowali m.in. RPO i organizacje ekologiczne.


Podziel się:   Więcej

Jak zaznaczyła kancelaria, nowelizacja ma na celu przede wszystkim usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, innych potencjalnie znacząco oddziałujących na obszar Natura 2000, jak również po stronie podmiotów opracowujących dokumenty podlegające strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Nowelizacja przewiduje zmianę procedury wydawania decyzji środowiskowej w zakresie ustalania stron postępowania oraz wystąpienia sytuacji, gdy nieruchomości znajdujące się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mają nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny.

Nowela znosi obowiązek udziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy – w opinii oddziałów wojewódzkich Inspekcji – nie będzie konieczne przeprowadzanie takiej oceny. Ma to skrócić czas postępowań o wydanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć, które mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko.
Wydłużenie terminu ważności decyzji środowiskowej

Nowe prawo zakłada też, że ubiegając się o wydłużenie terminu ważności decyzji środowiskowej nie trzeba będzie wykazywać, że przedsięwzięcie jest realizowane etapowo. Wniosek w tej sprawie będzie można złożyć nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Obecnie, co do zasady, decyzja środowiskowa jest ważna sześć lat od dnia jej wydania. Można ją wydłużyć o kolejne cztery lata pod warunkiem, że się wykaże, iż przedsięwzięcie jest realizowane etapowo, a warunki określone w decyzji są aktualne.

Nowela przewiduje ponadto, że do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie trzeba będzie przekazywać organowi wydającemu taką decyzję wypisów z rejestru gruntów. MŚ zwraca uwagę, że w wielu sytuacjach konieczne jest pozyskiwanie wielu takich wypisów, co stanowi dość istotne obciążenie dla inwestora. Poza tym, zdobyte na początku procedury wypisy z rejestru gruntów pod koniec postępowania mogą być nieaktualne.
Zmniejszenie kosztów inwestorów

Według Ministerstwa Środowiska nowe przepisy mają przyspieszyć prowadzenie inwestycji, szczególnie w przypadku uzyskiwania decyzji środowiskowej. Jak podała Kancelaria Prezydenta RP, wprowadzane zmiany powinny wpłynąć na zmniejszenie kosztów postępowania ponoszonych przez inwestorów i przyspieszenie procedury uzyskania decyzji środowiskowej, a tym samym skrócenie czasu uzyskania wszystkich pozwoleń koniecznych do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.

Ustawa zakłada wprowadzenie odległości 100 m od granicy terenu, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia jako podstawowej przesłanki do uznania tego terenu za obszar oddziaływania. Jednocześnie inne ustawowe przesłanki pozostają bez zmian, w związku z czym – jak podkreśliła kancelaria prezydenta – „zmiana nie pozbawi statusu stron postępowania podmiotów legitymujących się prawem rzeczowym do nieruchomości położonych poza 100 m od terenu przedsięwzięcia, znajdujących się w strefie przekroczeń standardów jakości środowiska czy w zasięgu znaczącego oddziaływania”. W rezultacie obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, ustalany będzie według stałego kryterium odległościowego wynoszącego 100 m oraz według kryterium ustalanego indywidualnie w oparciu o charakter oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Sprzeciw RPO, organizacji ekologicznych i części opozycji

Przepis ten w czasie prac w parlamencie wzbudził sprzeciw Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji ekologicznych i części opozycji. Przeciwnicy zapisu argumentowali, że ograniczy on udział obywateli w opiniowaniu powstających inwestycji. Rząd przekonywał, że nowela zachowuje realne uprawnienia społeczeństwa do wyrażania opinii względem inwestycji, szczególnie tych kłopotliwych, powstających w okolicy. Ministerstwo przekonywało, że kryterium odległościowe jest „złotym środkiem”, a ustawa nie będzie wykluczać udziału organizacji pozarządowych w postępowania o wydanie decyzji środowiskowych, ich udział reguluje bowiem Kodeks postępowania administracyjnego, którego nowela nie zmienia.

Kalendarz transmisji

Czerwiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30     
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych