zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Ustawa budżetowa na 2021 r.. Senat zaproponował ponad 100 poprawek

17:49, 12.01.2021;   autor: msies;   źródło: PAP

Przekazanie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z COVID-19, dodatkowe 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli oraz blisko 2 mld zł m.in. na leczenie nowotworów - to niektóre z ponad stu poprawek jakie Senat zaproponował do budżetu na 2021 r.


Podziel się:   Więcej

Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami głosowało 98 senatorów, żaden nie był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą budżetową na 2021 rok zajmie się ponownie Sejm.

Senat zgłosił we wtorek do budżetu w sumie ponad 100 poprawek. Polegały one m.in. na przesunięciach środków z budżetów poszczególnych instytucji, bądź zwiększały limit wydatków budżetowych. Zdecydowana większość zmian miała też charakter lokalny. Dotyczyły one np. inwestycji drogowych, budowy oczyszczalni ścieków, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, czy rozbudowy szpitali o dodatkowe oddziały.

Jedna z poprawek zgłoszonych przez Senat przewiduje przeznaczenie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Wyższa izba parlamentu chce również obciąć o ponad 4,7 mld zł wydatki na obronę i przesunąć 5,15 mld zł na dotacje dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Senacka komisja za przyjęciem ponad 100 poprawek do budżetu na 2021 r.
Senat chce również przeznaczyć 1 mld 950 mln zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Konsekwencją kolejnej z poprawek popartych przez Senat będzie zwiększenie o 2,5 mld zł środków na podwyżki dla nauczycieli.

Senatorowie zgodzili się również, by zwiększyć o 300 mln zł środki na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, a także by przeznaczyć 100 mln zł na program in vitro.

Wyższa izba parlamentu chce również, by w budżecie na 2021 rok znalazło się 95 mln zł na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach służby.

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych ponownie zajmie się ustawą budżetową na 2021 r. W poniedziałek na posiedzeniu plenarnym poprawki do budżetu zgłosiło prawie 40 senatorów.
Większość zdobyły również poprawki, których konsekwencją będzie przeznaczenie 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą oraz 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19.

Senat postuluje ponadto przeznaczyć: 39 mln zł m.in. na wyminę silników w śmigłowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 60 mln zł na realizację programu Senior plus, 22 mln zł dla kół gospodyń wiejskich oraz 30 mln zł na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

W trakcie prac nad budżetem w wyższej izbie parlamentu, pozytywną opinię komisji finansów, jak i rządu otrzymały poprawki, które dotyczyły przeznaczenia środków na remonty śmigłowców LPR oraz na program Senior plus. Rząd poparł też poprawkę dotyczącą integracji społecznej i obywatelskiej Romów w latach 2021-2030. Mniejszość senacka, czyli PiS argumentowała, że zgłoszone poprawki - które ostatecznie uzyskały poparcie izby - są w większości niemożliwe do zrealizowania bez podnoszenia podatków.

Maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł


Tegoroczny budżet w wersji przygotowanej przez rząd i przyjętej przez Sejm przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Sejm debatował nad projektem budżetu na 2021 r.