zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Ustawa o Funduszu Modernizacyjnym. Sejmowa komisja przeciwko poprawkom

18:17, 18.05.2021;   autor: kawi;   źródło: PAP

Sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów negatywnie zaopiniowała we wtorek wszystkie pięć poprawek Senatu do zmiany ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych. Nowelizacja wprowadza m.in. procedury wsparcia z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki.


Podziel się:   Więcej

Trzy z wprowadzonych przez Senat poprawek mają charakter redakcyjny. Czwarta przewiduje skreślenie z nowelizacji zapisu, mówiącego, że w zakresie, w jakim dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego stanowi pomoc publiczną w rozumieniu TFUE, zastosowanie mają szczegółowe warunki udzielania tej pomocy lub pomocy de minimis.

Ostatnia zakłada, że 100 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji przekazuje się na wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚ.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do regulacji UE dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2021-2030.

Wprowadza m.in. procedury ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Na Fundusz ten trafiają środki ze sprzedaży 2 procent ogólnej puli uprawnień do emisji w ramach systemu EU-ETS. Przeznaczone są na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach UE. Z Funduszu mogą korzystać kraje, gdzie w 2013 roku PKB per capita było niższe niż 60 procent średniej dla całej UE.

Zadłużenie rolników i wsparcie gospodarstw w pandemii. Obradowała Rada ds. rolnictwa
W ramach Funduszu Modernizacyjnego Polska będzie mogła skorzystać z ponad 43 procent dostępnej puli - środków ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji. Ich wartość będzie zależeć od cen rynkowych sprzedaży.

Finansowanie z funduszu ma iść na wskazane cele - m.in. wytwarzanie energii z OZE, ciepłownictwo, magazyny energii, sieci - w tym ciepłownicze, transformacja regionów uzależnionych od stałych paliw kopalnych, transformacja sektorów transportu, budownictwa i odpadów.

W noweli przewidziano procedurę ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Podstawową procedurą będą konkursy. Operatorem Funduszu będzie w Polsce NFOŚiGW, a nadzór będzie sprawował minister ds. klimatu.

Premier: Chcemy, żeby jesień życia nie była czasem bezsilności; poprawiamy los materialny emerytów