zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Ustawa wydłużająca termin przeglądu norm jakości dla węgla wraca do komisji

14:36, 29.06.2022;   autor: msies;   źródło: PAP

Senat przesłał ustawę wydłużającą termin przeglądu norm jakości dla węgla w związku z unijnymi przepisami o jakości powietrza do połączonych komisji, aby ustaliły wspólne stanowisko co do zaproponowanych poprawek.


Podziel się:   Więcej

W środę Senat odesłał nowelę Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw pod obrady połączonych Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu oraz Komisji Środowiska, aby uzgodniły wspólne stanowisko co do zgłoszonych poprawek.

Obie komisje zaakceptowały poprawkę o charakterze redakcyjnym dot. strefy opolskiej, natomiast Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu dodatkowo zaproponowała poprawki legislacyjne rekomendowane przez legislatorów senackich, wynikające z braku zachowania zasad techniki prawodawczej w pracach sejmowych.

Uchwalona przez Sejm 9 czerwca br. nowela określa maksymalne limity wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów, które wdrażają wymagania dotyczące unijnych dyrektyw związanych m.in. z jakością powietrza i ograniczeniem emisji lotnych związków organicznych.

Nowela umożliwia m.in. przedłużenie do 2023 r. zaliczenia paliw z biomasy jako paliw zeroemisyjnych. Zmieni się definicja stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Chodzi o uniezależnienie podziału Polski na strefy od danych demograficznych GUS w przypadku miast posiadających ok. 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie utrzymane zostanie 46 stref w kraju, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.
Ustawa przewiduje również zmianę terminu przekazania do ministra klimatu przez zarządy województw informacji o przyjęciu uchwały sejmiku województw programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw jako paliwa stałe wymienia m.in.: węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego; produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego lub węgla brunatnego przeznaczone do spalania; biomasę pozyskaną z drzew i krzewów oraz biomasę roślinną z rolnictwa czy węgiel brunatny.

Nowela zakłada także, że minister klimatu i środowiska będzie mógł wydać rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań związanych z oceną dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych i sposobów postępowania z niepewnością pomiarową.

Nowe przepisy uszczelnić mają też system zarządzania jakością powietrza. Chodzi o określenie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów, które zawarte są w uchwale sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza.

Ustawa pozwoli również nałożyć kary finansowe na gminy i powiaty za nieterminowe przygotowanie i przekazanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza.

Kalendarz transmisji

Sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31    
09-08-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych