zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

W poniedziałek zbierze się Senat. W porządku obrad ustawa o wyborach prezydenckich

14:32, 29.05.2020;   autor: akune;   źródło: PAP

Na najbliższym posiedzeniu Senatu w dniach 1-3 czerwca senatorowie zajmą się m.in. ustawą o wyborach prezydenckich - wynika z planowanego porządku obrad Izby. Ustawa zakłada głosowanie metodą „mieszaną”: w lokalach oraz dla chętnych – korespondencyjnie.


Podziel się:   Więcej

Rozpisanie nowych wyborów jest konieczne, ponieważ te zarządzone na 10 maja nie odbyły się. Ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego Sejm uchwalił 12 maja, dzień później trafiła ona do Senatu.

Ustawa zakłada, że w wyborach tych głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego.

Choć ustawa zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), to daje też prawo startu nowym kandydatom.

Ustawa nakłada ponadto na marszałka Sejmu obowiązek określenia, po zasięgnięciu opinii PKW, tzw. terminarza wyborczego, czyli dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych, przewidzianych w Kodeksie wyborczym i w ustawie.

Ustawa miałaby wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.


Posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 1-3 czerwca


Grodzki: planuję zwołać posiedzenie Senatu na poniedziałek, wtorek i środę
Ustawą w Senacie zajmowały się trzy połączone komisje, które przerwały posiedzenie do przyszłego poniedziałku.

Podczas obrad komisji we wtorek wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) zgłosiła poprawkę, zgodnie z którą ustawa miałaby wejść w życie 6 sierpnia. Takie vacatio legis powodowałoby, że wybory prezydenckie odbyłyby się już po zakończeniu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zarzucił w środę opozycji celowe opóźnianie prac nad tą ustawą w Senacie. Przekonywał, że wybory prezydenckie powinny odbyć się 28 czerwca, tak, by 6 sierpnia mógł zostać zaprzysiężony nowy prezydent. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) wielokrotnie zapewniał, że opozycji chodzi jedynie o „porządną pracę” nad ustawą.


Morawska-Stanecka zgłosiła poprawkę, by ustawa ws. wyborów weszła w życie 6 sierpnia
Czym jeszcze zajmą się senatorowie?

W czasie najbliższego posiedzenia Izby senatorowie zajmą się również przygotowaną przez rząd zmianą przepisów o liczeniu PKB w regionach. Wynika ona ze zmiany metodologii liczenia liczby regionów w Unii Europejskiej.

Celem ustawy jest dostosowanie sposobu obliczania średniej wartości PKB na jednego mieszkańca do statystycznego podziału terytorialnego kraju.


Rząd przyjął projekt noweli ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego PKB
Senat zajmie się również nowelizacją ustaw m.in. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa dostosowuje przepisy do obecnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Przewiduje ponadto, że organy rentowe nie będą musiały sporządzać PIT-40A w wypadku nadpłaty podatku. Zmienia też termin ważności wniosku podatnika o niepomniejszanie zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek na lata następne; będzie obowiązywał aż do jego wycofania.

Ponadto senatorowie mają podjąć uchwałę ws. roli mediów publicznych w wyborach prezydenta. Senat wzywa w uchwale m.in. TVP i Polskie Radio do zapewnienia pełnego obiektywizmu oraz rzetelności w prezentowaniu kandydatów w wyborach.

Senat przeprowadzi też drugie czytanie trzech projektów uchwał w sprawie zmiany regulaminu Senatu, które przewidują m.in. zmianę procedury wyboru i odwołania marszałka i wicemarszałków Senatu, a także umożliwiają prowadzenie posiedzeń Senatu, komisji i Prezydium Senatu w trybie zdalnym w wypadku wprowadzenia w Polsce stanów: nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Jak napisano w uzasadnieniu jednego z projektów, potrzeba zmiany regulaminu wynika także z uchwalonej 30 sierpnia 2019 r. ustawy o państwowej komisji ds. wyjaśniania przypadków pedofilii. Komisja ma składać się siedmiu członków -– trzech powołanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jednego powołanego przez Senat również większością trzech piątych głosów oraz po jednym powołanym przez: premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka.


Sejm zmienia regulamin w związku z komisją ds. pedofilii