zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

W ramach KPO m.in. wyeliminowanie wykluczenia cyfrowego

16:05, 03.03.2021;   autor: msies;   źródło: PAP

W ramach Krajowego Planu Odbudowy planowane są m.in. wyeliminowanie wykluczenia cyfrowego i całkowitego braku dostępu do internetu oraz zwiększenie dostępności e-usług publicznych - poinformował w środę w swoim komunikacie Wydział ds. Promocji Polityki Cyfrowej KPRM.


Podziel się:   Więcej

Celem działań Wydziału ds. Promocji Polityki Cyfrowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy ma być - oprócz dziewięciu innych zadań - wyeliminowanie tzw. białych plam, czyli wykluczenia cyfrowego i całkowitego braku dostępu do internetu – czytamy w komunikacie.

Tzw. szare plamy na mapie Polski, czyli te miejsca, w których niedostępna jest łączność w standardzie 100 Mb/s i szybsza, będą likwidowane przy wsparciu środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, finansowanego niezależnie od KPO - poinformowano. Prowadzone będą również inwestycje związane z upowszechnianiem dostępu do usług bezprzewodowych wysokiej jakości, w tym w standardzie 5G.

Rozszerzenie e-usług


W ramach Krajowego Planu Odbudowy zespół KPRM ds. cyfryzacji planuje również zająć się zwiększaniem dostępności e-usług publicznych. Liczba spraw urzędowych, które obywatele będą mogli załatwić elektronicznie, ma zostać zwiększona. Prowadzone będą również projekty dotyczące cyfrowej tożsamości, które w przyszłości mają umożliwić każdemu obywatelowi, w tym przedsiębiorcom, wiarygodne podpisywanie dokumentów w dowolnym formacie.

KPRM zaprasza polskie firmy do Europejskiej Koalicji na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji

Wdrażanie nowych technologii


Wykorzystanie technologii przełomowych to kolejne działanie, które planuje podjąć w ramach KPO Wydział ds. Promocji Polityki Cyfrowej. Dotyczy on wdrażania takich technologii, jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków (blockchain) czy rozwój Internetu Rzeczy (IoT).

Wdrożenia pilotażowe, jak napisano w komunikacie zespołu ds. cyfryzacji, mają katalizować rozwój zastosowań tych technologii w wybranych sektorach gospodarki, zwiększając zaufanie, poprawiając produktywność i zmniejszając koszty, a także usprawniając procesy przez umożliwienie wprowadzenia nowych metod zarządzania. Polska ma być również włączona w nurt tzw. czwartej rewolucji przemysłowej dzięki wykorzystaniu Big Data oraz szerszym zastosowaniom systemów sztucznej inteligencji.

Powołanie Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych


Podnoszone będą kompetencje cyfrowe Polaków, a celem realizacji tego działania - jak czytamy w komunikacie - planowane jest powołanie eksperckiego Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, a także szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej pozwalające na wykonywanie pracy w trybie zdalnym z wykorzystaniem platform, szkolenia dla obywateli w zakresie wykorzystania kompetencji cyfrowych np. w e-usługach administracji, jak również wsparcie kompetencji na rynku pracy skierowane do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób poszukujących pracy, które utraciły ją w wyniku pandemii COVID-19 po 1 marca 2020 r. Działania edukacyjne mają być również kierowane do seniorów, dla których barierą we włączeniu cyfrowym jest zbyt niski poziom kompetencji.

Rząd zajmie się projektem ustawy o doręczeniach elektronicznych

Cyfryzacja szkół


Ponadto wspierana ma być cyfrowa infrastruktura szkół i rozwój kompetencji kadr nauczycielskich - czytamy. Wydział ds. Promocji Polityki Cyfrowej ocenił, że wyrównanie poziomu wyposażenia placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt multimedialny jest warunkiem zapewnienia równych szans edukacyjnych. Istotne jest również podnoszenie kwalifikacji cyfrowych pracowników.

Powstanie Krajowe Centrum Przetwarzania Danych


W ramach KPO rozbudowywana ma być infrastruktura przetwarzania danych i dostarczania usług cyfrowych przez rozwój chmury obliczeniowej w ramach Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa oraz modernizację i wzmocnienie infrastruktury przetwarzania danych. Powstanie m.in. Krajowe Centrum Przetwarzania Danych, które będzie siecią ośrodków obliczeniowych zabezpieczających ciągłość przepływu danych na potrzeby systemów IT m.in. finansów, rejestrów państwowych i sądowych czy chmury rządowej oraz ochrony zdrowia.

Sejm przyjął zmiany w Regulaminie Sejmu. Umożliwiają posłom głosowania zdalne

Bezpieczeństwo informatyczne


Zwiększane ma być bezpieczeństwo informatyczne przez budowę sieci siedmiu regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego. Powstanie również sześć sektorowych zespołów reagowania na incydenty komputerowe CSIRT, a także wzmocniony zostanie potencjał modernizacji infrastruktury podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz innych podmiotów kluczowych, tj. operatorów infrastruktury krytycznej, dostawców usług cyfrowych, jednostek ochrony zdrowia i małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Rozwiązania telemedyczne


Wsparcie w ramach KPO uzyska cyfryzacja opieki zdrowotnej, dzięki czemu poprawione zostanie funkcjonowanie podmiotów leczniczych i podniesiona efektywność udzielania świadczeń medycznych - twierdzą urzędnicy. Wytworzone mają zostać rozwiązania telemedyczne, które następnie zostaną zintegrowane z dostępnymi systemami e-zdrowia. Rozwijane mają być również publiczne usługi tego rodzaju.

Inteligentne Systemy Transportowe


Wsparcie uzyska także cyfryzacja transportu poprzez rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych na drogach krajowych, systemów zarządzania ruchem i komunikacją kolejową, a także wdrożenie rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, które mają sprzyjać intermodalnej integracji transportu.

System monitorowania jakości energii


Jako dziesiąte planowane działanie Wydział ds. Promocji Polityki Cyfrowej zapowiedział wsparcie inwestycji w inteligentną infrastrukturę energetyczną. Chodzi o tzw. smart gridy, które będą realizowane przez rozbudowę systemu monitorowania jakości energii elektrycznej oraz wdrożenie Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Planowane są również inwestycje w tzw. inteligentne miasta i wioski (smart city, smart village), które obejmują m.in. budowę systemów zarządzania infrastrukturą adaptacji do zmian klimatycznych.

Badanie przez internet i e-recepty. Rząd przyjął projekt ustawy

Kalendarz transmisji

Kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30  
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych