zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

W Sejmie głosowana będzie ustawa budżetowa na 2020 r.

08:19, 14.02.2020;   autor: akune;   źródło: PAP, IAR

W piątek rozpocznie się jednodniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie będą głosować nad projektem tegorocznego budżetu. Zakłada on zbilansowanie dochodów i wydatków, które mają wynieść po 435 mld zł.


Podziel się:   Więcej

W projekcie tegorocznego budżetu zarówno dochody, jak i wydatki mają wynieść po około 435,3 mld zł. Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., a inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc.

Posłowie zdecydują m.in. o losie ponad 100 poprawek do budżetu.

Arytmetyka sejmowa wskazuje, że propozycje PiS mają największe szanse na poparcie. Zmiany zaproponowane przez partię rządzącą dotyczą m.in. zwiększenia finansowania UOKiK, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Państwowej Inspekcji Pracy, podwyżki dla pracowników parków narodowych, przesunięcia środków na rzecz wieloletniego programu na rzecz onkologii czy dodatkowych 40 mln zł na zakup samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że w tegorocznym budżecie nie będzie deficytu. Założono, że wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. MF zapewnia, że projekt budżetu na 2020 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Według resortu finansów prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. determinowany będzie m.in. wzrostem gospodarczym, przewidywanym poziomem inflacji, a także efektem już wdrożonych i przygotowywanych zmian systemowych, mających na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, jak również działań zmierzających do zmniejszenia obciążenia podatkowego podatkiem PIT.


Kluby złożyły poprawki do projektu ustawy budżetowej na 2020 r.


Premier: Budżet na 2020 r. jest prorozwojowy i skrojony na miarę