zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

W Senacie głosowanie ws. Rzecznika Praw Obywatelskich

10:23, 18.06.2021;   autor: akune;   źródło: PAP, IAR, Twitter

Senat zaczął ostatni dzień swojego posiedzenia. Izba ma m.in. zatwierdzić kandydaturę senator niezależnej Lidii Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Sejm wybrał ją na posiedzeniu 15 czerwca. Kandydaturę zgłosił klub Prawa i Sprawiedliwości.


Podziel się:   Więcej

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z PiS pytany o szanse Lidii Staroń, stwierdził, że wiele wskazuje na to, że tym razem wybór Rzecznika może się dokonać.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że procedura wyboru będzie odbywać na tym samych zasadach co ostatnim razem.

Senacka debata


Debata rozpocznie się około godz. 12.00-13.00, a zaraz po niej zostanie przeprowadzone głosowanie.


Sejm poparł senator Lidię Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich


Pęk: Jestem pełen nadziei, że wybór Lidii Staroń na RPO się dokona
Zgodnie z konstytucją Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu.

Wybór jest konieczny, bo we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Bodnara.

Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.


Pęk: Konwent Seniorów za tym, by wybór RPO przeprowadzić jak najszybciej
Senatorowie mają też głosować nad rozpatrzonymi podczas obecnego posiedzenia punktami, w tym m.in. nad nowelami ustaw: o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; o doręczeniach elektronicznych.

Pod koniec posiedzenia Senatu ma się także odbyć głosowanie nad projektem noweli ustawy o Polskim Bonie Turystycznym i senackiego projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne.


Morawiecki: Wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia w kolejnych latach będzie znacząco wyższy
Senatorowie mają również zająć stanowisko ws. projektu zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która przewiduje, że niespełnienie wymogu odległości zabudowań mieszkalnych od elektrowni wiatrowej nie może stanowić przesłanki odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy albo pozwolenia na budowę, pod warunkiem że odległość ta jest równa lub większa od 5-krotności wysokości tej elektrowni.

Projekt noweli przygotowała senacka komisja ustawodawcza.


Projekt ustawy odległościowej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów