zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Dziś zbiera się Senat. O czym będą obradować senatorowie?

07:27, 05.10.2022;   autor: msies;   źródło: PAP

Nowelizacja ustawy o CIT, która m.in. wydłuża działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r. i ustawa dotycząca odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod CPK - to niektóre punkty rozpoczynającego się dwudniowego posiedzenia Senatu.


Podziel się:   Więcej

Prawdopodobnie Senat zajmie się także na tym posiedzeniu ustawą zamrażającą ceny prądu w 2023 r.; zapowiadał to na początku października marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Chodzi o ustawę, przewidującą zamrożenie gospodarstwom domowym do pewnego pułapu zużycia cen energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Przewiduje ona, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia: 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Po przekroczeniu wskazanych limitów zużycia, odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r. Z zamrożenia cen wyłączeni będą odbiorcy, którzy wcześniej zawarli rynkowe umowy, gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 r.


Sejmowa komisja przyjęła projekt ustawy zamrażającej ceny prądu z poprawkami

Wydłużenie tarczy antyinflacyjnej o dwa lata


Senat zajmie się też nowelą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która ma na celu m.in. zawieszenie na dwa lata przepisów o podatku minimalnym i wydłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca roku 2022.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do ustawy, oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczącego: żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Samo utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne dwa miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł.

Ustawa zawiera także zapisy, na mocy których w następnym roku i kolejnych zostaną utrzymane stawki VAT na poziomie 8 proc. (stawka obniżona) oraz 23 proc. (stawka podstawowa). Wysokość stawek VAT będzie uzależniona od poziomu wydatków na obronę, zapisanych zarówno w budżecie, jaki w planie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Stawki będą utrzymywane, dopóki łączne wydatki na obronność będą utrzymywać się powyżej 3 proc. PKB.


Müller: W tej chwili nie ma decyzji o likwidacji tzw. podatku Belki
Wśród najważniejszych modyfikacji zapisanych w ustawie znalazły się również m.in. zmiany przepisów i odroczenie wejścia w życie regulacji o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023) przy jednoczesnej zmianie progu rentowności, przy którym podatek minimalny jest stosowany, uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie oraz zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych, a także odnoszących się do polskiej spółki holdingowej (PSH).

Ustawa zmienia także przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, łagodzi kwestie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych czy poprawia regulacje dotyczące przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

„Estoński CIT dla dużych firm, to mniejsze dochody budżetu o 40 mld zł”

Odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod CPK


W porządku obrad jest także ustawa dotycząca odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod CPK. Zgodnie z nią, odszkodowanie za wywłaszczenie ma być powiązane z wartością rynkową nieruchomości. Do odszkodowania dodawany będzie bonus pieniężny, który - po zmianie na etapie prac sejmowych - ma wynieść bazowo 20 proc. wartości nieruchomości oraz 40 proc. wartości budynków zlokalizowanych na nieruchomości i wartości lokalu mieszkalnego.

Przysługiwać będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż wynika to z odszkodowania. Z rozwiązania tego będzie mógł skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody nierekompensowane odszkodowaniem. Ponadto ustawa zakłada szereg zachęt do zbywania nieruchomości przed formalnym ustaleniem lokalizacji CPK, w drodze decyzji administracyjnej.


Sejmowa komisja za wyższymi bonusami za nieruchomości wywłaszczane, m.in. pod CPK

Uproszczenie procedur administracyjnych


Senatorowie zajmą się też ustawą o uproszczeniu procedur administracyjnych. Zakłada ona przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań, co nastąpi m.in. przez upowszechnienie postępowania uproszczonego, milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację, a także zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala. Przewiduje upowszechnienie stosowania prostych formularzy urzędowych, składania wniosków on-line i ograniczenia liczby składanych wniosków.

Ustawa wprowadza postępowanie uproszczone oraz milczący sposób załatwienia sprawy w postępowaniach prostych, w których zazwyczaj występuje jedna strona postępowania, postępowanie dowodowe ma nieskomplikowane charakter, a decyzje zapadają często głównie w oparciu o dokumenty dołączone przez stronę do wniosku lub na podstawie informacji z publicznych rejestrów.

Poprawa efektywności energetycznej budynków


Kolejny punkt obrad to nowela ustawy dotyczącej poprawy efektywności energetycznej budynków, która dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają przyczynić się to do oszczędności energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków. Nowela wprowadza obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej każdego budynku indywidualnego czy wielorodzinnego i zmiany dotyczące wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.


Hołownia: Rząd nie ma prawa mówić przedsiębiorcom „oszczędzajcie energię”, jak sam nie zacznie jej oszczędzać

Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych


Izba zajmie się też nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która m.in. pozwoli na wdrożenie bezpłatnej bazy danych o dostępności szerokopasmowego internetu, co ma zapewnić powszechny dostęp do szybkiego internetu.

Wpieranie rodziny i system pieczy zastępczej


Senat zajmie się też ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie - przy użyciu systemu teleinformatycznego - rejestru obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Wprowadzona zostanie też możliwość powrotu do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania, jednak z różnych powodów chciałby wrócić do pieczy zastępczej.

Refundacja dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół


Senat rozpatrzy także nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która zakłada, że zmieniony zostanie sposób obliczania kwoty refundacji rodzicom dowozu do placówek oświatowych dzieci z niepełnosprawnościami, a kwota dotacji podręcznikowej zostanie w tym roku zwiększona o 67 mln zł.


„Wyzwaniem cyfryzacji jest podciąganie najsłabszych firm, by mogły sprostać globalizacji”

Wybór ławników SN


Senat ma też zająć się wyborem ławników Sądu Najwyższego drugiej kadencji. Liczbę ławników w SN określono na 30 osób. W drugiej połowie września senacka komisja pozytywnie zaopiniowała 25 osób spośród ponad 50 zgłoszonych kandydatur.

Wśród 25 kandydatur pozytywnie zaopiniowanych przez komisję praw człowieka, praworządności i petycji 12 zostało zgłoszonych przez Komitet Obrony Demokracji, sześć przez grupy obywateli, zaś pozostałych zgłosiły inne organizacje.

Kadencja ławników SN trwa cztery lata. Po raz pierwszy ławników SN Senat wybrał w 2018 r. oraz 2019 r. Za pierwszym razem wybrano tylko 13 osób. Dlatego w 2019 r. konieczny był wybór uzupełniający. Uchwałą Kolegium SN z 14 maja br. ustalono liczbę ławników Sadu Najwyższego drugiej kadencji na 30 osób. Ławnicy drugiej kadencji mają objąć swoje funkcje od początku 2023 r. i pełnić je do 31 grudnia 2026 r.


Projekty, prezydencki i poselski, ws. Sądu Najwyższego będą rozpatrywane razem

Kalendarz transmisji

Listopad 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30    
27-11-2022
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych