zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Więcej czasu dla SOR-ów na dostosowanie się do rozporządzenia o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

16:11, 20.04.2021;   autor: elolc;   źródło: PAP

Szpitale, w których działają SOR-y, będą miały więcej czasu na dostosowanie się do wymagań rozporządzenia z 2019 r. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące przygotowania lądowisk oraz organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.


Podziel się:   Więcej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z połowy 2019 r. nałożyło na placówki dysponujące takim oddziałem szereg nowych obowiązków.

Takie szpitale zostały zobowiązane do zorganizowania oddzielnego miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W placówkach powinien być zorganizowany gabinet do przeprowadzenia segregacji medycznej pacjentów. Przepisy przewidują również, że ordynatorem SOR-u może być wyłącznie lekarz specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej. Szpitale zobowiązane zostały też do przygotowania pomieszczeń sanitarno-higienicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto rozporządzenie przewiduje, że szpitale, w których działa SOR, powinny mieć lotnisko lub lądowisko.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami szpitale powinny spełnić te wymagania do 1 lipca 2021 r., a w przypadku lądowiska - do 1 stycznia 2022 r. We wtorek opublikowano jednak projekt nowelizacji rozporządzenia, w którym zaproponowano wydłużenie tych terminów.


Rząd przyjął projekt dot. kontroli realizowanych przez NFZ i zmian na SOR–ach
  
„Spełnienie tych wymagań w terminach wskazanych w rozporządzeniu SOR przez niektóre podmioty lecznicze nie jest możliwe, głównie z uwagi na konieczność realizacji innych zadań związanych z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2. Grozi to wyłączeniem tych oddziałów z realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach umów z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia. W obliczu epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 może to z kolei zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli” - argumentują autorzy projektu.

Zaproponowano, by nowy termin wyznaczyć na 1 lipca 2022 r. Z kolei 1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy odnoszące się do segregacji medycznej pacjentów, opartej na systemie TOPSOR. System TOPSOR (tryb obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym) będzie mierzył czas dla każdego pacjenta oddzielnie, prognozował czas oczekiwania, analizował parametry medyczne i przydzielał do odpowiednich kategorii.


System ratownictwa medycznego będzie upaństwowiony. Sejm uchwalił ustawę