zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Aktualności

Wójcik: Zrobimy wszystko, aby pozostały przepisy dot. wstrzymywania wydania dziecka za granicę

21:42, 08.12.2022;   autor: kawi;   źródło: PAP

Zrobimy wszystko, żeby pozostały przepisy umożliwiające wstrzymanie wydania dziecka za granicę - zapewnił minister w KPRM Michał Wójcik. Poinformował, że jeden z polskich sądów wystąpił z pytaniem do TSUE i ustawa „mająca chronić polskie dzieci, stała się przedmiotem dyskusji na forum europejskim”.


Podziel się:   Więcej

W czerwcu br. weszła w życie zmiana Kodeksu postępowania cywilnego umożliwiająca wstrzymanie z urzędu prawomocnego sądowego postanowienia o wydaniu dziecka do państwa stałego pobytu przy wniesieniu skargi kasacyjnej lub skargi nadzwyczajnej. Taką zmianę przygotował minister w KPRM Michał Wójcik.

W czwartek podczas konferencji prasowej w resorcie sprawiedliwości minister Wójcik poinformował, że „przed Trybunałem Sprawiedliwości UE prowadzona jest rozprawa, która dotyczy tej ustawy”. - Znalazła się w Polsce pani sędzia Marzena Konsek-Bitkowska z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, która wystąpiła z pytaniem prejudycjalnym do TSUE (...) zdecydowała się zapytać sędziów TSUE, czy ta ustawa nie powinna nie funkcjonować i nie powinno być tych przepisów, ponieważ są sprzeczne z prawem unijnym - powiedział.

Wójcik zaznaczył, że sędzia miała do tego prawo, jednak - jego zdaniem - „jest to działanie przeciwko dobru polskich dzieci”. TSUE rozpoczął badanie tej sprawy w czwartek. Minister poinformował, że orzeczenie zapadnie zapewne za kilka tygodni, natomiast KE już wydała swoje stanowisko i uznała, że „tych przepisów nie powinno być”. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jednak te przepisy pozostały - zadeklarował.

- Chcieliśmy, żeby do końca postępowań prowadzonych w Polsce, dzieci pozostawały w Polsce - podkreślił minister.

Wójcik: Musimy chronić dobro dziecka, niebawem projekt zmian w Kodeksie karnym
Obecny na konferencji wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł mówił z kolei, że sprawa ta dotyczy również „rzekomej zwierzchności prawa europejskiego nad prawem polskim”. - Dlatego bronimy suwerenności naszego kraju i zwierzchności polskiej konstytucji nad prawem europejskim, a nie na odwrót - mówił.

- Przekreślenie zasady, w myśl której to polska konstytucja ma nadrzędną rolę nad prawem unijnym, oznacza przekroczenie polskiej demokracji - powiedział. - To nie jest demokracja. To dyktat Unii. Nie możemy się na to zgodzić - mówił Warchoł.

Nowelizacja, która weszła w życie 24 czerwca, przede wszystkim wprowadziła instytucję obligatoryjnego wstrzymania z urzędu wykonania prawomocnego postanowienia sądu nakazującego zapewnienie powrotu dziecka do innego państwa, w razie wniesienia w jego sprawie skargi kasacyjnej przez uprawniony organ. Możliwość wniesienia takiej kasacji mają Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich.
Część przepisów tej nowelizacji budziła spory podczas prac legislacyjnych. Senat przyjął poprawki wykreślające fragment noweli odnoszący się do skarg nadzwyczajnych. „Rozwiązanie może dodatkowo wydłużyć wykonanie postanowienia w przedmiocie odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, co nie jest uzasadnione ze względu na dobro dziecka” - uzasadniał Senat. Minister Wójcik odpowiadał wtedy, że „Senat wymierzył cios w polskie dzieci”. Sejm odrzucił w maju senackie poprawki.

Na kanwie jednej z takich spraw warszawski SA zadał pytanie do TSUE o zgodność tych przepisów z unormowaniami europejskimi. W uzasadnieniu pytania wskazano, że nowelizacja „umożliwia wskazanym podmiotom publicznym wielomiesięczne zablokowanie wykonania prawomocnego orzeczenia w sprawach, w których szybkość wykonania jest kluczowa dla ochrony interesów dziecka”.
Jak dodano w tym uzasadnieniu „nawet w przypadku, gdy SN w Izbie Cywilnej odmówi przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania lub ją oddali, wobec czego postanowienie odzyska przymiot wykonalności (...), to te same podmioty publiczne będą mogły ponownie doprowadzić do wstrzymania wykonania postanowienia (...) korzystając z przysługującego im prawa do wniesienia skargi nadzwyczajnej”.

Jednocześnie sąd apelacyjny zwrócił się do TSUE z wnioskiem o rozpoznanie tej sprawy w trybie pilnym.

Prezydent: Mam nadzieję, że komisja ds. pedofilii podejmie prace jak najszybciej

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28     
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych