zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Zmiana termin podziału województw na obwody łowieckie

18:14, 23.02.2021;   autor: msies;   źródło: PAP

Sejmowa komisja ochrony środowiska opowiedziała się we wtorek za przyjęciem poselskiego projektu zmian w nowelizacji prawa łowieckiego, dotyczącego podziału województw na obwody łowieckie. Związany jest on z orzeczeniem TK, opozycja uważa jednak, że utrwala niezgodny z prawem stan.


Podziel się:   Więcej

Pierwsze czytanie przygotowanego przez PiS projektu nowelizacji ustawy zmieniającej Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw odbyło się we wtorek na posiedzeniu sejmowej Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Przedstawiający projekt Robert Telus poinformował, że zmiana jest co prawda bardzo krótka, ale bardzo ważna.

W tej ustawie tak naprawdę jest tylko przedłużenie terminu do 31 grudnia 2021 r. Jak wiemy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obwody łowieckie mają pokrywać się z obszarami województw. Stąd była konieczność wprowadzenia zmian w ustawie i był dany czas, żeby takie zmiany w ustawie zostały wprowadzone – tłumaczył.

Wyjaśnił, że niektóre województwa nie zdążyły podjąć uchwał zmieniających obwody łowieckie, co prowadzi do „pewnych” problemów. – Stąd jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia takiej ustawy, która będzie przedłużeniem terminu dla województw na wprowadzenie tych granic obwodów i dostosowanie ich do granic województw – mówił Telus. – Musimy ratować sytuację – podkreślił.
Wiceminister środowiska Edward Siarka zapewnił, że rząd popiera nowelizację. – Na dzień dzisiejszy ośmiu marszałków nie podjęło uchwały o podziale swojego województwa na obwody łowieckie – poinformował. – Są to marszałkowie województwa łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, lubelskiego, śląskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – wymienił.

Zaznaczył, że to oznacza, iż w połowie województw zapisy prawa łowieckiego, które mówią, że o tym, że obwody muszą się zawierać w granicach województwa, nie zostały zrealizowane. Siarka zauważył, że wyrok TK zwraca uwagę na kwestie wyłączeń z obwodów łowieckich, którą marszałkowie powinni skrupulatnie rozpatrywać.

Wiceminister przyznał, że marszałkowie argumentowali, iż z powodu pandemii mieli utrudnione konsultacje w tym obszarze. Zapowiedział też, że rząd będzie śledził, jak marszałkowie realizują nałożony na nich obowiązek. – Jeżeli w ciągu roku okaże się, że marszałkowie dalej tych uchwał nie podejmują, będziemy musieli wprowadzić sankcje polegające na tym, że (...) stratami łowieckimi w kolejnym sezonie będzie obciążany marszałek – zapowiedział Siarka.

– Zamierzamy taką sankcję wprowadzić (...). Mam nadzieję, że ten rok wystarczy, żebyśmy mogli później dokonywać dzierżawy obwodów łowieckich zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie w lutym tego roku – dodał.

Sejm za zakazem udziału dzieci w polowaniach. Posłowie znowelizowali Prawo łowieckie
Zdaniem Anny Paluch (PiS) zasadność proponowanej zmiany nie budzi wątpliwości. Posłanka zastrzegła, że nie chodzi tylko o zapewnienie ciągłości przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich gospodarki łowieckiej, szacowania szkód, wypłaty odszkodowań i działań przeciw ASF.

– Prowadzenie na obszarze kraju prawidłowej gospodarki łowieckiej jest w interesie rolników. Bo zwierzyna, która może sobie chodzić beztrosko, posuwa się coraz dalej. A zwierzyna, która wie, że może „zarobić kulkę”, to po prostu w pewne miejsca nie wchodzi. Więc normalną jest rzeczą, że należy prowadzić gospodarkę łowiecką, bo to sprzyja prowadzeniu prawidłowej gospodarki rolnej – mówiła Paluch.

Przyznała, że docierają do niej sygnały, iż zadanie nałożone na samorządy nie jest łatwe do wykonania i nastręcza trudności.

Sejm jednogłośnie za specustawą, która pomoże w walce z ASF

Właściciele działek czekają na decyzje


Aleksandra Gajewska (KO) powiedziała, że z pozoru niewiele znaczący zabieg ma poważne konsekwencję. Jej zdaniem można uznać, jest podtrzymywaniem łamania prawa obowiązującego po orzeczeniu TK. Przedstawicielka KO zauważyła, że w wyroku z 2014 r. TK uznał, że kwestionowany przepis przestaje obowiązywać po 18 miesiącach. – Państwo zajęli się nowelą tego prawa dopiero w 2018 r., czyli znacznie później niż wynika to z orzeczenia Trybunału – mówiła.

Posłanka mówiła, że mimo wyroku Trybunału cały czas właściciele działek prywatnych czekają na wyłączenie ich nieruchomości z obwodów łowieckich. – Mamy przepisy prawa, które powinny zostać zmienione dawno temu, a osiem lat po tym czasie spotykamy się na komisji i państwo chcą (...) przedłużyć w poprzek prawa stan, który łamie wszelkie zasady i działa wbrew właścicielom działek prywatnych – mówiła.

Wiceminister Siarka zarzucił Gajewskiej agresję, a Anna Paluch zauważyła, że w tym roku minie siedem, a nie osiem lat od czasu ogłoszenia przez Trybunał wyroku.

Daria Gosek-Popiołek (Lewica) oceniła natomiast, że sytuacja, w której właściciele nie mogą dysponować swoją ziemią jest „absolutnie niekonstytucyjna” . Proponowała przygotowanie poprawki, która spowodowałaby, że złożenie uwagi dotyczącej wyłączenia działki z obwodu łowieckiego powodowałoby jej automatyczne wyłączenie z takiego obwodu.

Grodzki o ustawie o ochronie zwierząt: Wydaje się, że Senat zrobił najlepsze, co mógł

Komisja przyjęła projekt


Przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego argumentowali, że jeśli zmiana nie zostanie wprowadzona, nastąpi chaos, który wpłynie na relacje myśliwych z rolnikami. Apelowali też o przeprowadzenie debaty na temat zasadności wyłączania prywatnych działek z terenu obwodów łowieckich.

Komisja przyjęła projekt. Wprowadziła do niego m.in. poprawkę przewodniczącej Urszuli Pasławskiej (KP). Jak tłumaczyła posłanka ujednolici ona stan w całej Polsce, – Aby uchwały już podjęte przez sejmiki były ważne od 1 kwietnia 2022 i do tego czasu obowiązywały poprzednie uchwały i poprzednie obwody łowieckie – wyjaśniła.

Komisja odrzuciła natomiast poprawkę posłanek KO, która miała dać samorządom więcej czasu na podjęcie uchwał, natomiast w przypadku tych województw, które by tego nie zrobiły, nie byłoby możliwości dzierżawy i polowań. Ich zdaniem obecnie tylko trzy województwa mają zaległości.

W Senacie o obniżeniu wieku dzieci mogących uczestniczyć w polowaniach

Uzasadnienie projektu


Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, „bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych jest zagrożenie wygaśnięcia dotychczas obowiązującego podziału Polski na obwody łowieckie i obowiązujących umów dzierżawy obwodów łowieckich przed dokonaniem przez sejmiki województw nowego podziału województw na obwody łowieckie i przeprowadzeniem procedury związanej z wydzierżawieniem lub przekazaniem w zarząd obwodów łowieckich”.

Wyjaśniono, że zgodnie z obowiązującym prawem sejmiki województw mają dokonać podziału województw na obwody łowieckie, w drodze uchwały, w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Według projektu uchwały dokonujące nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii zostaną wydane nie później niż do 31 grudnia 2021 r. Wcześniejsze podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii mają zachować ważność do 31 marca 2022 r. Do tego dnia obowiązywałyby też umowy dzierżawy obwodów łowieckich. Zgodnie z obecnymi przepisami zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku termin ten mija 31 marca br.

Prace nad rządową propozycją nowelizacji prawa łowieckiego