zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Zmiana zasad prowadzenia polityki rozwoju. Rząd przyjął projekt ustawy

12:36, 10.12.2019;   autor: akune;   źródło: PAP

Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającą zasady prowadzenia polityki rozwoju - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Jej celem jest wzmocnienie zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.


Podziel się:   Więcej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra funduszy i polityki regionalnej.

Jak poinformowano, podstawowym celem wprowadzanych zmian jest stworzenie skutecznego systemu zarządzania rozwojem kraju przez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego.

Zaznaczono, że zmiany prawa odnoszące się do zarządzania rozwojem kraju będą wprowadzane w dwóch etapach. W pierwszym – jak czytamy – podstawowym dokumentem strategicznym będzie średniookresowa strategia rozwoju kraju, która łączy aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Oznacza to odejście od długookresowej strategii rozwoju kraju oraz koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

W pierwszy etapie na poziomie regionalnym istotną zmianą będzie włączenie do strategii rozwoju województwa aspektów przestrzennych, i tym samym nadanie jej wiodącej roli w planowaniu działań rozwojowych w województwie. Konsekwencją tego - jak czytamy w komunikacie CIR - będzie rezygnacja w przyszłości z obowiązku przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw. Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w osobnej ustawie i planuje się, że wejdą w życie po 2025 r.

Jako dokumenty nieobowiązkowe na poziomie lokalnym wprowadzona będzie strategia rozwoju gminy oraz strategia rozwoju ponadlokalnego. Projekt zakłada, że dokumenty strategiczne oraz instrumenty sektorowe potrzebne do ich realizacji zostaną ukierunkowane na obszary wymagające wsparcia.


Rząd rozpoczął obrady. Zajmie się m.in. polityką rozwoju i wynagrodzeniami celników
Nowe formy działań rozwojowych

Przewidziano też nowe formy działań rozwojowych z samorządami, takie jak kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne. Kontrakty te - jak czytamy w projekcie - będą mogły być zawierane między stroną rządową a samorządami, natomiast porozumienie terytorialne ma służyć przede wszystkim uzgadnianiu działań istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych (gminy, kilku gmin lub powiatu).

Zaznaczono, że zaproponowane zamiany umożliwią też przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027, tj. Umowy Partnerstwa i programów ją realizujących.

Na drugim etapie przygotowana ma być nowa ustawa, w której kompleksowo zostaną uregulowane kwestie dotyczące polityki rozwoju i zaproponowane będą dalsze rozwiązania porządkujące planowanie, koordynację i realizację działań rozwojowych. Nowa ustawa wprowadzi zmiany związane z dokumentami planistycznymi na poziomie województwa (tj. uchylenie przepisów dotyczących przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw) oraz zmiany wynikające z reformy planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.

Nowa ustawa uporządkuje też kwestie związane z dokumentami przygotowywanymi na potrzeby kolejnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej.

Projekt zakłada, że nowe rozwiązania mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów zajmie się zasadami prowadzenia polityki rozwoju

Kalendarz transmisji

Styczeń 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31  
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych