zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Sondaże

CBOS: 33 proc. Polaków popiera rząd; 40 proc. jest mu przeciwna

14:26, 28.01.2021;   autor: msies;   źródło: PAP

33 proc. Polaków popiera rząd, 40 proc. deklaruje się jako przeciwnicy gabinetu Mateusza Morawieckiego, a 22 proc. jest wobec tego rządu obojętna – wynika ze styczniowego sondażu CBOS. 39 proc. jest zadowolonych, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, 47 proc. odnosi się do tego z dezaprobatą.


Podziel się:   Więcej

Jak podkreśla CBOS do zwolenników rządu zalicza się co trzecia osoba w Polsce (33 proc.), tyle samo co w końcówce poprzedniego roku. Za przeciwników gabinetu Mateusza Morawieckiego uważa się dwie piąte badanych (40 proc.), czyli o 2 punkty procentowe mniej niż przed miesiącem. Udział osób, które wyrażają w tej kwestii obojętność, przekracza jedną piątą (22 proc.) 5 proc. nie ma zdania.

„W pierwszej połowie stycznia notowania rządu pozostają względnie stabilne w stosunku do pomiaru z początku grudnia” – zaznaczył ośrodek.

Społeczny odbiór premiera również nie zmienił się w istotny sposób w stosunku do pomiaru z grudnia – zaznacza CBOS. Udział osób zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, sięga obecnie 39 proc., natomiast niemal co drugi badany (47 proc.) odnosi się do tego z dezaprobatą. 13 proc. nie miało zdania.

Udział osób, które dobrze oceniają wyniki działalności rządu, na przełomie 2020 i 2021 roku również pozostaje stabilny. Pozytywne oceny wyraża w tej kwestii mniej niż dwie piąte Polaków (37 proc.), a nieco ponad połowa (51 proc.) wypowiada się o nich z dezaprobatą. Co ósma osoba (12 proc.) nie ma w tej kwestii zdania.

CBOS: Poprawiają się notowania premiera i rządu
Także oceny respondentów dot. polityki gospodarczej rządu są na początku nowego roku podobne do grudniowych. 35 proc. badanych uważa, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, a przeciwnego zdania jest 57 proc. Polaków (to wynik o 2 punkty procentowe wyższy od poprzedniego pomiaru). 8 proc. nie miało zdania.

„Na początku 2021 roku stosunek do obecnego rządu pozostaje stabilny. Można przypuszczać, że względnie stabilna sytuacja związana z pandemią (oznaczająca m.in. niższe niż w listopadzie ub.r. liczby zachorowań na COVID–19) przełożyła się na brak zmian odsetka badanych deklarujących poparcie dla gabinetu Mateusza Morawieckiego” – podkreśla CBOS.

Jak zaznaczono, prawdopodobnie z tego samego powodu jedynie minimalnie ubyło osób, które dobrze oceniają wyniki działalności rządu, oraz przybyło pozytywnych opinii dotyczących polityki gospodarczej gabinetu, a także w równie nieznacznym stopniu zmienił się społeczny odbiór premiera.

„Zakupienie przez polski rząd szczepionek na COVID–19 zapewne również nie pozostaje bez wpływu na stosunek do gabinetu Mateusza Morawieckiego. Styczniowe badanie realizowaliśmy już po rozpoczęciu (od grupy 0) szczepienia Polaków, co ‒ mimo zdarzających się głosów sceptycznych ‒ pozwala pozytywnie patrzeć w przyszłość” – czytamy.

Kantar: Ocena pracy prezydenta, premiera i rządu prawie bez zmian
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed–mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 stycznia 2021 roku na próbie liczącej 1150 osób (w tym: 44,1 proc. metodą CAPI, 42,8 proc. – CATI i 13,1 proc. – CAWI).

CBOS podkreśla, że realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

CBOS: 63 proc. Polaków źle ocenia prace Sejmu; 48 proc. – Senatu; poprawa ocen prezydenta i TK