zaloguj się
Dostępność
 
Strona główna » Sondaże

CBOS: 43 proc. zwolenników, 26 proc. przeciwników poprzedniego rządu Morawieckiego

14:00, 25.11.2019;   autor: akune;   źródło: PAP

43 proc. badanych zadeklarowało się jako zwolennicy poprzedniego rządu Mateusza Morawieckiego, 26 proc. respondentów określiło się jako jego przeciwnicy, a 28 proc. wyraziło obojętność wobec jego działań – wynika z listopadowego sondażu CBOS.


Podziel się:   Więcej

W listopadzie CBOS po raz ostatni zapytał Polaków o ocenę rządu Mateusza Morawieckiego w kształcie wyłonionym w poprzedniej kadencji.

W stosunku do października w listopadzie wśród respondentów minimalnie przybyło zwolenników (43 proc., wzrost o 2 pkt. proc.), a ubyło przeciwników (26 proc., spadek o 3 pkt. proc.) poprzedniego gabinetu Morawieckiego. Obojętny stosunek wobec niego deklarowało 28 proc. badanych (wzrost o 3 pkt.).

Poparcie dla tamtego rządu najczęstsze było wśród badanych o prawicowych poglądach politycznych (72 proc.) oraz wśród uczestniczących w praktykach religijnych co najmniej raz w tygodniu (59 proc.). Jako zwolennicy rządu relatywnie częściej niż inni określali się także starsi respondenci (powyżej 65. roku życia – 60 proc.), osoby posiadające wykształcenie podstawowe (50 proc.) lub zawodowe (53 proc.) oraz mieszkające na wsi (53 proc.).

Największe odsetki przeciwników poprzedniego rządu zanotowano wśród ankietowanych o poglądach lewicowych (61 proc.), mieszkańców największych miast (54 proc.), uzyskujących miesięczne dochody powyżej 3000 złotych per capita (43 proc.) oraz nieuczestniczących w praktykach religijnych (41 proc.).

CBOS zauważa, że poparcie dla poprzedniego rządu utrzymywało się na dość stabilnym poziomie przez cały okres jego funkcjonowania. Jedyną większą zmianą, którą można było zaobserwować, był kilkupunktowy spadek odsetka zwolenników gabinetu Mateusza Morawieckiego pod koniec 2018 i na początku 2019 roku. Jednocześnie w roku 2018 obserwowaliśmy wzrost odsetka przeciwników rządu, który w kolejnych miesiącach ustabilizował się na poziomie nieco poniżej 30 proc – podkreślono.

52 proc. ankietowanych deklarowało zadowolenie z faktu, że na czele gabinetu stoi Mateusz Morawiecki. W roli premiera nie aprobowało go 31 proc. badanych, a 17 proc. nie miało sprecyzowanej opinii w tej sprawie.


CBOS: mniej zwolenników rządu, grupa przeciwników bez zmian
Ocena działalności rządu

Jeśli chodzi o oceny działalności rządu, pozostały one na poziomie zbliżonym do tych sprzed miesiąca. Ponad połowa respondentów pozytywnie ocenia wyniki działań Rady Ministrów w dotychczasowym kształcie (56 proc., wzrost o 2 pkt. proc.). Negatywną opinię wyraża 29 proc. Sprecyzowanego zdania w tej sprawie nie ma 15 proc. ankietowanych.

Także ocena działalności poprzedniego gabinetu Morawieckiego utrzymywała się w trakcie jego urzędowania na dość stabilnym poziomie, z odsetkiem pozytywnych ocen zazwyczaj nieco powyżej 50 proc. W przypadku tego wskaźnika także możemy zaobserwować narastanie ocen negatywnych przez cały rok 2018 (od 16 proc. w styczniu do 33 proc. w grudniu), a następnie ich stabilizację na poziomie zazwyczaj nieco przekraczającym 30 proc. – podkreśla CBOS.

W stosunku do października właściwie bez zmian pozostały oceny polityki gospodarczej rządu. W listopadzie 52 proc. badanych oceniło, że stwarza ona szanse poprawy sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Przeciwne zdanie na ten temat miało 37 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt. proc.).

W czasie urzędowania pierwszego gabinetu Morawieckiego oceny jego polityki gospodarcze utrzymywały się na podobnym poziomie co ogólne oceny jego działalności, chociaż podlegały większym wahaniom z miesiąca na miesiąc.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 7-17 listopada 2019 r. na liczącej 996 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.


CBOS: rząd Morawieckiego najlepiej oceniany za politykę prorodzinną

Kalendarz transmisji

Grudzień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych