zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Sondaże

CBOS: nieznaczny spadek notowań prezydenta, Sejmu i Senatu

12:08, 16.07.2019;   autor: akune;   źródło: PAP

Pracę prezydenta Andrzeja Dudy dobrze ocenia 58 proc. ankietowanych, źle – 31 proc. – wynika z lipcowego sondażu CBOS. O działalności Sejmu pozytywnie mówi 32 proc., źle – 49 proc.; pracę Senatu dobrze ocenia również 32 proc. respondentów, źle – 42 proc.


Podziel się:   Więcej

W lipcu zadowolenie z prezydentury Andrzeja Dudy wyraża 58 proc. badanych (od czerwca spadek o 2 punkty procentowe), natomiast negatywnie wypowiada się o niej 31 proc. respondentów (wzrost o 2 punkty proc.). 11 proc. nie ma zdania na ten temat – bez zmiany w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

CBOS zauważa, że pozytywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy niemal powszechnie wypowiadają się zwolennicy PiS i Kukiz'15 oraz osoby o poglądach prawicowych. Zadowoleni z niej to również relatywnie często badani uczestniczący w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu, mieszkańcy wsi, mający wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe oraz ankietowani z gospodarstw domowych o niskich dochodach (wynoszących mniej niż 1300 zł per capita).

Negatywne opinie o działalności głowy państwa przeważają nad dobrymi w elektoracie PO, PSL i Wiosny, a także wśród ludzi identyfikujących się z lewicą, nieuczestniczących w praktykach religijnych, mieszkańców największych miast, najlepiej wykształconych i uzyskujących najwyższe dochody w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.


CBOS: notowania głowy państwa od miesięcy stabilne; wzrasta ocena pracy parlamentu
Noty parlamentu

Oceny działalności parlamentu pogorszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Obecnie pracę posłów ocenia pozytywnie 32 proc. badanych (od czerwca spadek o 3 punkty proc.), zaś niezadowoleni z działalności Sejmu stanowią niemal połowę badanych – 49 proc. (o 1 punkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu). Odsetek respondentów niezdecydowanych to 19 proc. – o 2 punkty proc. więcej niż w czerwcu.

Z aprobatą o działalności Senatu wypowiada się 32 proc. respondentów (spadek o 4 punkty proc.), negatywnie 42 proc badanych (wzrost o 4 punkty). Odpowiedź trudno powiedzieć wybrało 26 proc. respondentów – bez zmiany w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

CBOS zwraca uwagę, że opinie o pracy posłów są zdeterminowane przede wszystkim przez polityczne i światopoglądowe usytuowanie badanych. Najczęściej dobrze oceniają ją zwolennicy PiS (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem), respondenci o poglądach prawicowych i uczestniczący w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu. Wyróżniają się pod tym względem także najstarsi ankietowani, mający wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe, mieszkańcy wsi oraz uzyskujący niskie dochody per capita (poniżej 1300 zł).

Z kolei oceny negatywne izbie niższej licznie wystawiają potencjalni wyborcy PO, Wiosny i PSL, ludzie identyfikujący się z lewicą lub politycznym centrum, niezaangażowani w praktyki religijne lub uczestniczący w nich rzadko (kilka razy w roku), najlepiej wykształceni, uzyskujący najwyższe dochody na osobę w gospodarstwie domowym (2500 zł i więcej) oraz mieszkający w miastach co najmniej 20 tysięcznych.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 4-11 lipca metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 1120 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.


Sondaż: noty prezydenta i Senatu bez zmian, lepsze Sejmu