zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Sondaże

Praca prezydenta i premiera nadal pozytywnie oceniana

19:20, 20.01.2020;   autor: msies;   źródło: PAP

W styczniu 47 proc. badanych dobrze oceniło pracę prezydenta Andrzeja Dudy; przeciwnego zdania było 42 proc. respondentów; o pracy premiera Mateusza Morawieckiego pozytywnie wypowiedziało się 44 proc. ankietowanych, negatywnie – 43 proc. – wynika z najnowszego sondażu Kantar.


Podziel się:   Więcej

Według badania w styczniu ankietowani nieznacznie gorzej niż w poprzednim miesiącu ocenili pracę prezydenta Dudy. Odsetek badanych pozytywnie oceniających urząd prezydenta spadł o 3 pkt proc.; o tyle samo wzrósł odsetek wskazań negatywnych. Natomiast odsetek osób, które nie potrafiły jednoznacznie ocenić, czy prezydent Duda dobrze wypełnia swoje obowiązki wyniósł 11 proc. i w stosunku do grudnia pozostał na tym samym poziomie.

Wypełnianie obowiązków przez Andrzeja Dudę najlepiej oceniają wyborcy PiS (94 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (78 proc.). Gorzej działalność prezydenta oceniają osoby popierające KO (73 proc. ocen negatywnych) i Lewicę (73 proc.) oraz badani o centrolewicowych (66 proc.) i lewicowych (64 proc.) poglądach.

Sondaż CBOS: prezydent i premier liderami rankingu zaufania
Ocena pracy premiera i rządu

Według badania odsetek pozytywnie oceniających pracę premiera Mateusza Morawieckiego wynosi 44 proc. i przewyższa o 1 pkt proc. udział osób będących odmiennego zdania (43 proc.). Natomiast 13 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej zdania w tej sprawie. W porównaniu do grudnia, ocena premier Morawieckiego uległa nieznacznemu pogorszeniu - odsetek osób negatywnie oceniających pracę premiera wzrósł o 2 pkt proc., natomiast o 1 pkt proc. spadł odsetek osób zadowolonych z jego pracy. Odsetek badanych niezdecydowanych w tej kwestii w stosunku do poprzedniego miesiąca spadł o 1 pkt proc., do 13 proc.

Premier Morawiecki otrzymuje najwięcej ocen pozytywnych od wyborców PiS (93 proc.) oraz osób o poglądach prawicowych (76 proc.). Pracę premiera najgorzej ocenia elektorat Lewicy (74 proc. negatywnych opinii), a także badani o poglądach lewicowych (68 proc.) i centrolewicowych (67 proc.).

Pracę rządu dobrze oceniło 43 proc. badanych, tyle samo zadeklarowało przeciwne stanowisko. Oznacza to, że w porównaniu do grudnia ocena rządu uległa pogorszeniu. Odsetek osób dobrze oceniających pracę tej instytucji spadł o 4 pkt proc. Wzrósł zaś – o 2 pkt proc. - odsetek badanych negatywnie oceniających działalność rządu. Odsetek osób nie mających zdania w tej sprawie zwiększył się o 2 pkt proc., do 14 proc. Funkcjonowanie rządu najlepiej oceniają wyborcy PiS (93 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o poglądach prawicowych (78 proc.). Najbardziej krytyczni w swojej ocenie są wyborcy Lewicy (74 proc. ocen negatywnych), a także respondenci o poglądach lewicowych (66 proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-15 stycznia 2020 r. metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1015 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.

Sondaż: najlepszy i najgorszy polityk roku

Kalendarz transmisji

PnWtŚrCzPtSoNd
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych